Pierwsza umowa z Programu Kolej Plus podpisana!

PKP Polskie Linie Kolejowe i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały umowę na realizację projektu dotyczącego budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. Jaki będzie jej efekt? Wieluń będzie miał szybkie połączenie z Łodzią! To pierwsza umowa podpisana w ramach programu Kolej Plus!

– Założeniem Programu Kolej Plus jest ścisła współpraca z samorządami. Zależy nam na tym, aby przy każdej inwestycji wybrzmiał głos lokalnych społeczności. Duże zainteresowanie samorządów tym programem świadczy o tym, że tak się dzieje. Dlatego w tym roku zwiększyliśmy jego budżet. Dzięki temu będziemy mogli realizować nie tylko duże projekty inwestycyjne, ale również budować mijanki i łącznice kolejowe – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Dzięki powstaniu nowej linii kolejowej łączącej linię nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) mieszkańcy z południowej części województwa łódzkiego będą mogli szybko i wygodnie podróżować do Łodzi. Czas przejazdu ma wynieść ok. 1 godz. I 40 min. W ramach projektu (wartość to ok. 580 mln zł) wybudowana zostanie nowa, mająca ok. 28  km jednotorowa linia kolejowa. Trasa zostanie zelektryfikowana, co pozwoli na wprowadzenie nowych i ekologicznych taborów.

Zostanie także wybudowanych 5 nowych przystanków:

 • Wieluń Berlinek,
 • Ruda,
 • Wierzchlas,
 • Drobnice,
 • Siemkowice.

Obiekty te będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Zostaną też dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

Nowe połączenia dla osób z całej Polski

Wybrane do realizacji projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta liczące powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagające  usprawnień. 

Projekty w Programie Kolej Plus obejmują:

 • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
 • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
 • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
 • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Więcej o programie Kolej Plus w moim poprzednim wpisie:

http://kolejnakolej.info/rozstrzygniecie-programu-kolej-plus-slask-wielkim-wygranym/


Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

 • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
 • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
 • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/pierwsza-umowa-z-programu-kolej-plus-podpisana

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/pierwsza-umowa-z-programu-kolej-plus-podpisana