Koniec z roku z prognozowanym zyskiem dla PKP Cargo?

PKP Cargo opublikowała sprawozdanie dotyczące wyników finansowych po pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. Dane napawają optymizmem!

Według informacji pochodzących z oficjalnego raportu grupy PKP Cargo, wynika, że w przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2 mld 451,5 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku odnotowano wzrost o 20%!

Wyniki finansowe z 2022 r. są w większości lepsze niż te z ubiegłego. EBIDTA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek) sięgnęła kwoty 371,5 mln zł, czyli była wyższa aż o 64% (prawie 145 mln zł) niż przed rokiem. Udany był pod tym względem zwłaszcza drugi kwartał 2021 r., gdy Grupa PKP CARGO wypracowała EBIDTA na poziomie 219,1 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w okresie styczeń – czerwiec br. wyniósł 6,1 mln zł, podczas gdy przed rokiem była to strata w wysokości ponad 128 mln zł. Dodatni EBIT to zasługa drugiego kwartału, gdy wyniósł on 37,6 mln zł.

PKP Cargo pierwsze półrocze 2022 roku stratą netto na poziomie 42,4 mln zł. W zeszłym roku strata ta wyniosła 130 mln zł. Warto nadmienić, że drugi kwartał 2022 roku Grupa PKP CARGO zamknęła zyskiem na poziomie 5,2 mln zł.

Pociągi PKP CARGO przewiozły w pierwszym półroczu tego roku 51 mln ton ładunków – o 2,5 mln ton więcej niż przed rokiem. Najwięcej przewieziono:

  • węgla kamiennego (25,5 mln ton)
  • kruszyw i materiałów budowlanych (10 mln ton),
  • metalu, rud i produktów chemicznych.

Na działalność PKP CARGO rzutowało także nałożenie unijnych sankcji na Rosję i Białoruś, które znacząco wpłynęły na zaburzenia logistyki w łańcuchu dostaw. Zmniejszyła się ilość towarów importowanych zza wschodniej granicy.

W drugim półroczu największym wyzwaniem dla PKP CARGO będzie realizacja zwiększonych przewozów węgla z polskich portów. Polska i UE szuka sposobów na zastąpienie rosyjskiego węgla.

– Mamy odpowiednią ilość węglarek i lokomotyw, aby zrealizować te przewozy. Nie powinno być też problemów z zapewnieniem obsady drużyn trakcyjnych – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO S.A. – Będziemy też dokładać wszelkich starań, aby mimo priorytetowego zadania, jakim jest teraz zapewnienie opału na zimę dla polskich rodzin, zrealizować wszystkie inne umowy z klientami na przewóz ładunków – podkreśla prezes Seliga.

Źródła: https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/wyniki-grupy-pkp-cargo-po-pierwszym-p%C3%B3%C5%82roczu-2022-roku/

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-cargo-koniec-roku-bedzie-z-zyskiem-109564.html

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z:

https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/wyniki-grupy-pkp-cargo-po-pierwszym-p%C3%B3%C5%82roczu-2022-roku/