Zmiany w przepisach dotyczących kolei

Rząd przygotowuje zmiany do aż trzech rozporządzeń z zakresu kolejnictwa. Nowe przepisy mają dotyczyć przede wszystkim prowadzenia ruchu i maszynistów. Jakie to zmiany?

05.08.2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się trzy projekty:

  • nowelizacji rozporządzeń w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego,
  • nowelizacji przepisów dot. sygnalizacji,
  • oraz w sprawie egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty a także nowego rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty (które zostało skierowane do konsultacji).

Szybsza kolej w pojedynczej obsadzie?

Najciekawsze zmiany to przepisy w rozporządzeniu w sprawie ogólnych zasad prowadzenia ruchu tj. zrezygnowanie z dwuosobowej obsady trakcyjnej podczas prowadzenia pociągów z prędkościami 140 i 160 km/h (bez ETCS). Wynika to najprawdopodobniej z braku nowych maszynistów. Nie ma także jednoznacznych badań potwierdzających, że dwuosobowa obsada trakcyjna jest lepsza niż jednoosobowa.

W uzasadnieniu zmiany rozporządzenia Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że nie ma dowodu na to, że dwuosobowa obsada jest bezpieczniejsza. Branża kolejowa chciała takiej zmiany od lat, ale w realizacji przeszkadzały związki zawodowe i UTK.

Usprawnienia dla przewoźników pasażerskich i CEMM

Korzystne dla przewoźników będzie również wydłużenie szczegółowej próby hamulca do 24 godzin, zgodnie z kartą UIC IRS 40453. Wdrożona zostanie nowa kompetencja Prezesa UTK w zakresie egzaminowania maszynistów w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Przy egzaminowaniu będą wykorzystywane 3 symulatory trakcyjne, którymi dysponuje Urząd Transportu Kolejowego.

Mniej rygorystyczne wymagania zdrowotne

Ministerstwo wspomniało również o projekcie nowego rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty, który został skierowany do konsultacji 17 sierpnia 2022 r. Zmian jest dużo i oprócz dostosowania aktu wykonawczego do nowej kompetencji ustawowej Prezesa UTK, na uwagę zasługuje obniżenie wymagań zdrowotnych dla kandydatów na maszynistów. Rozporządzenie zakłada, że:

  • ostrość wzroku kandydata z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;
  • dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami: nadwzroczność +5/ krótkowzroczność -8,

Takie wymagania są standardem europejskim i były postulowane przez branżę kolejową już od wielu lat.

Źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rzad-szykuje-duze-zmiany-w-przepisach-160-kmh-bez-drugiego-maszynisty–109502.html