W kierunku ekologii

Transport jest obecnie odpowiedzialny za około 30% emisji CO2 w Unii Europejskiej, z czego największy udział, bo aż 80%, ma transport drogowy. Poziom emisji kolei szacuje się jedynie na 1%. To czyni ją jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu.

Działania zmierzające do ochrony środowiska są i cały czas będą podejmowane. Dba o to Unia Europejska, której celem jest zwiększenie roli transportu kolejowego. Grupa PKP każdego roku realizuje inwestycje, mające wpłynąć na ekologiczność transportu. Modernizuje linie kolejowe, tabor oraz dworce.

Projektem, który kładzie duży nacisk na rozwiązania ekologiczne, są innowacyjne dworce systemowe (IDS). Wyburzane są dotychczasowe dworce, a w ich miejscu powstają nowe, mniejsze obiekty. Na dworcach stosowane są nowe technologie do ogrzewania pomieszczeń i ich wentylacji za pomocą gruntowych pomp ciepła, powietrznych pomp ciepła lub wysokowydajnych gazowych pieców kondensacyjnych. Zaplanowano ponowny odzysk wody deszczowej do celów sanitarnych, energooszczędne oświetlenie LED wraz z czujkami obecności. Na dachach wiat budynków pojawiają się ogniwa fotowoltaiczne, które mają wykorzystywać energię słoneczną i generować prąd dla urządzeń znajdujących się na dworcach, projektowane są zielone dachy, umożliwiające gromadzenie części wody deszczowej oraz wpływające na poprawę wilgotności powietrza w najbliższym otoczeniu. Montowana jest także wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wszystkie IDS-y są dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych.