Kolej – najbardziej ekologiczny transport cz. III

Chociaż transport kolejowy sam w sobie należy do najbardziej ekologicznych, wciąż trzeba pracować, by był jak najbardziej przyjazny dla środowiska.

Polska kolej ma jeszcze sporo do zrobienia w tym zakresie. Zadaniami stojącymi przed polską koleją, a mającymi wpływ na środowisko, są po pierwsze budowa i modernizacja linii kolejowych, ochrona gruntów, powietrza, wód, zwierząt, ochrona przed hałasem. Do zanieczyszczenia gruntu dochodzi najczęściej w wyniku zużycia szyn i hamulców, wycieków z maszyn, bakterii E. coli z toalet dypresyjnych. Dla powietrza największym zagrożeniem są spaliny. Do zanieczyszczeń w największym stopniu przyczynia się zły stan taboru kolejowego. Z badań Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor” z Poznania, przeprowadzonych na lokomotywach ST44 oraz TEM2, wynika, że jednostki te przekraczają emisję spalin w stosunku do obowiązujących norm unijnych.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. mają znaczący udział w budowie i modernizacji linii kolejowych oraz przystosowywaniu ich, by były przyjazne dla środowiska.

Więcej informacji o Krakowskich Zakładach Automatyki S.A. można znaleźć na stronie: www.kza.krakow.pl.