Trudna sytuacja na polskiej kolei

Organizacje takie jak: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego i Polski Związek Pracodawców Budownictwa pod jednym sztandarem wystąpiły do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Ministra Finansów z apelem w sprawie realizacji inwestycji kolejowych w Polsce. 

Brak systemowego rozwiązania w ramach finansowania inwestycji spowodował załamanie rynku inwestycji infrastrukturalnych w kolejnictwie, który może być bardzo groźny dla tego sektora gospodarki. Główny inwestor – PKP PLK SA – mimo że posiada przygotowana dokumentację dla dużej liczby zadań inwestycyjnych, nie może ogłaszać przetargów dla ich wykonania ze względu na niepewność co do ich finansowania – przypominają organizacje branżowe.

Dodatkowo kolej bardzo boleśnie odczuwa skutki konfliktu z UE, które uniemożliwiają przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy i zatwierdzenie nowych projektów na lata 20212027.

(Wg pisma skierowanego do premiera i ministra) od lat prognozowano, że do realizacji Krajowego Programu Kolejowego oraz planów wieloletnich związanych z perspektywą finansową UE na lata 2021–2027, należy szacować wielkość ogłaszanych przetargów na ok. kilkanaście miliardów złotych rocznie. Natomiast w 2022 r. PKP ogłosi przetargi na zaledwie kilka miliardów. To może przyczynić się do masowych upadków podmiotów realizujących inwestycje oraz do braku wykonawców dla nowych projektów.

Organizacje podkreślają, że problem z uruchomieniem środków z programów UE musi być rozwiązany szybko i sprawnie przez mechanizmy finansowania krajowego.

Stoimy przed dramatycznym scenariuszem. Firmy wykonawcze obecnie gotowe do realizacji zadań inwestycyjnych, będą zmuszone do redukcji swoich zasobów, a w przyszłości , gdy pojawi się już finansowanie dla tych zadań , nie będzie możliwości ich wykonania. Bez szybkich decyzji Rządu program modernizacji i rozbudowy polskiej sieci kolejowej, w tym komponentu kolejowego CPK, stanie się nierealny a w najlepszym wypadku przesunięty w czasie, nie mówiąc o poważnych skutkach gospodarczych i społecznych – stwierdzają przedstawiciele wspomnianych przedsiębiorstw i organizacji.

Teraźniejsze problemy

Rok temu, po wielu apelach, ogłoszone zostały plany przetargowe obejmujące kilkaset przetargów o łącznej wartości 17 mld zł. Realizacja projektów jest jednak wstrzymana, a postępujące prace wyceniono na zaledwie 3 mld zł.

Wiele firm związanych z branżą rozpoczęło zwalnianie pracowników. Utrata pracy będzie najbardziej dotkliwa dla mieszkańców wsi oraz małych miast, gdzie znalezienie innej pracy w tym samym zawodzie jest szczególnie trudne.

W przypadku wielu firm pojawiają się lub za chwile się pojawią problemy z płynnością, a inwestycje poczynione w zaufaniu do ministerialnych zapewnień o płynnej realizacji planów inwestycyjnych staną się praktycznie niewykonalne.

Źródła:

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/dramatyczny-apel-organizacji-branzowych-w-sprawie-inwestycji-kolejowych-105867.html

https://www.spidersweb.pl/dramat-na-kolei/