Drugi konkurs na projekty badawczo-rozwojowe!

Polskie Koleje Państwowe oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły drugi konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w ramach przedsięwzięcia Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej. 


Na wsparcie projektów w konkursie zaplanowano ponad 50 mln zł (po 25 mln zł od każdego z partnerów)!


Celem konkursu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego. Dzięki projektom biorącym udział w rywalizacji, możliwe ma się stać opracowanie nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią proces utrzymania infrastruktury kolejowej, poprawią bezpieczeństwo oraz zwiększą efektywność energetyczną.

Kto może wziąć udział i jakie są terminy?

Konkurs jest dedykowany jednostkom naukowym oraz firmom z branży kolejowej. Rejestracja wniosków będzie trwać od 28 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/brik-ii

Ekologia, bezpieczeństwo i monitoring sieci

Wśród tematów związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na kolei w ramach BRIK II można wyróżnić:

 • opracowanie systemu ostrzegania, który z wyprzedzeniem będzie informował pracujących na torach o nadjeżdżającym pociągu i konieczności opuszczenia szlaku,
 • zaprojektowanie systemu wsparcia dyspozytora w podejmowaniu decyzji w sytuacji kryzysowej o zmianie tras niektórych składów,
 • przygotowanie metody pozyskania informacji o środowisku naturalnym w sąsiedztwie linii kolejowych i ich wykorzystania w celu rozwoju bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Jeśli chodzi o wydajność energetyczną organizatorzy proponują:

 • opracowanie technologii i wdrożenie dwukierunkowych podstacji trakcyjnych i zasobników energii, pozwalających na rekuperację i gospodarowanie energią,
 • rozwiązanie techniczne, które zmniejszy wykorzystanie energii przez urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR).

Odnośnie do proekologicznych rozwiązań, można przygotować projekt w ramach:

 • analizy możliwości wykorzystania na terenie kolejowym technologii betonu fotokatalitycznego, który ma właściwości redukujące zanieczyszczenie powietrza,
 • proekologicznej metody usuwania roślinności na liniach kolejowych,
 • opracowania systemu precyzyjnego monitorowania oraz przetwarzania informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych.

Tematy związane z diagnostyką stanu technicznego infrastruktury to:

 • opracowanie urządzenia, które umożliwi badania defektoskopowe szyn, tzn. wykrywającego wady, podczas jazdy z prędkością 60–120 km/h,
 • wykorzystanie badań radiologicznych do badania stanu szyn,
 • analiza i użycie danych uzyskanych z pomiarów wykonanych za pomocą skanera,
 • przygotowanie innowacyjnego systemu monitorowania stanu infrastruktury kolejowej za pomocą dronów.

BRIK I – już 10 projektów w realizacji

Wśród 10 już wdrażanych innowacyjnych projektów BRIK są m.in.: opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatury szyn kolejowych, opracowanie systemu zarządzania oświetleniem,  czy rozwiązania antykradzieżowe sieci trakcyjnej lub umożliwiające zastosowanie paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej na rozwój innowacji na kolei do 2033 r. przeznaczą łącznie 100 mln zł (po 50 mln od każdego z podmiotów). Finansowanie konkursu BRIK II zaplanowano w całości ze środków krajowych.

Źródło: https://www.nakolei.pl/kolej-na-innowacje-plk-i-ncbr-oglosily-ii-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe/