Transport ładunków niebezpiecznych w Polsce – dane kolejowe


Ładunki niebezpieczne to materiały lub substancje, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, środowiska lub mienia, gdy są nieprawidłowo przechowywane, manipulowane lub przewożone. Przewóz takich ładunków wymaga szczególnych środków ostrożności i spełnienia określonych regulacji bezpieczeństwa.

Przykładami takich towarów są np.:

  1. Substancje chemiczne: kwasy, zasady, substancje toksyczne, pestycydy itp.
  2. Materiały wybuchowe: amunicja, materiały pirotechniczne, materiały wybuchowe przemysłowe.
  3. Materiały łatwopalne.
  4. Gazy: propan-butan, gaz ziemny skroplony (LNG), itp.
  5. Substancje radioaktywne.
  6. Materiały zakaźne.

Zgodnie z najnowszym raportem Urzędu Transportu Kolejowego:

W 2022 r. zwiększyły się przewozy ładunków niebezpiecznych koleją w stosunku do 2021 r. Masa ładunków wyniosła 30,9 mln ton, natomiast praca przewozowa 10,7 mld tono-km. W porównaniu rok do roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 4,7%, a praca przewozowa o 10,3%.

W 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 30,9 mln ton ładunków niebezpiecznych wobec 29,5 mln ton w 2021 r. W porównaniu z 2021 r. masa ładunków wzrosła o 1,4 mln ton (4,7%). Praca przewozowa w wyniosła 10,7 mld tono-km i wzrosła o 1 mld tono-km, tj. 10,3% względem 9,7 mld tono-km w 2021 r. Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym według masy wyniósł 12,4% (12,1% w 2021 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 17,2% (17,4% w 2021 r.). W 2022 r. średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 347 km (330 km w 2021 r.).

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie w komunikacji krajowej. W 2022 r. było to 67,8% (68,1% w 2021 r.) według masy oraz 72,2% (73,6% w 2021 r.) według pracy przewozowej. W 2022 r. import towarów niebezpiecznych przewożonych koleją wg masy kształtował się na poziomie 20,6%, eksport 9,0%, a tranzyt 2,5%. W pracy przewozowej stanowił odpowiednio 14,9%, 8,5% i 4,3%.

Kluczową klasą ładunków w 2022 r. pozostały materiały zapalne ciekłe (klasa 3.). Ich udział w rynku według przewiezionej masy wyniósł 65,9% (63,7% w 2021 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 72,8% (69,0% w 2021 r.).

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20165,Przewozy-ladunkow-niebezpiecznych-w-Polsce-w-2022-r.html