Przewozy intermodalne w I kwartale 2023 r.

Przewozy intermodalne są ważnym elementem nowoczesnego systemu transportowego, który pozwala na zwiększenie efektywności logistyki i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Dla przypomnienia:
Typowy przewóz intermodalny może wyglądać następująco:

  1. Załadunek: ładunek zostaje załadowany na specjalne kontenery lub naczepy, które są przystosowane do przewozu zarówno drogą, jak i koleją.
  2. Transport drogowy: na początku ładunek może zostać przetransportowany drogą do terminala intermodalnego lub stacji kolejowej.
  3. Przeładunek: po dotarciu do terminala intermodalnego ładunek jest przeładowywany z pojazdu drogowego na wagon kolejowy.
  4. Transport kolejowy: następnie ładunek jest przewożony koleją do innego terminala intermodalnego lub docelowego miejsca.
  5. Rozładunek: na miejscu przeznaczenia ładunek jest z powrotem przeładowywany z wagonu kolejowego na pojazd drogowy lub może być dalej przewożony innymi środkami transportu (np. kontenerowiec, samolot itp.).

A jak prezentują się statystyki dotyczące przewozów intermodalnych w I kwartale 2023? W raporcie UTK czytamy, że:

W I kwartale 2023 r. w kolejowych przewozach intermodalnych przewieziono ponad 5,8 mln ton ładunków. Wykonano przy tym pracę przewozową blisko 1,9 mld tonokilometrów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wyniki transportu intermodalnego zmniejszyły się o ponad 12%.

Od stycznia do marca 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 5,8 mln ton ładunków w transporcie intermodalnym. Zestawiając te wyniki z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku, nastąpił spadek o 0,8 mln ton (-12,1%). Praca przewozowa w analizowanym okresie wyniosła blisko 1,9 mld tono-km i zmniejszyła się o prawie 0,3 mld tono-km (-12,5%). W I kwartale 2023 r. przewoźnicy przetransportowali ponad 397 tys. sztuk jednostek, co stanowiło blisko 625 tys. TEU. W  porównaniu z I kwartałem 2022 r. liczba przewiezionych jednostek spadła o 11,3% (wg TEU o 15,3%).

W I kwartale 2023 r. udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją stanowił 9,6% (wg masy) i 11,6 % (wg wykonanej pracy przewozowej).

Zestawiając wyniki za I kwartał 2023 r. z wynikami za IV kwartał 2022 r., również mamy do czynienia ze spadkami. Masa towarów zmniejszała się o ponad 0,3 mln ton (zmiana o 5,5%), a wykonana praca przewozowa o blisko 0,1 mld tono-km (zmiana o 4,2%). Spadły również pozostałe parametry, takie jak liczba przewiezionych jednostek – o ponad 8 tys. sztuk (2%), oraz liczba TEU – o blisko 27 tys. TEU (4,1%).

W I kwartale 2023 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 23 licencjonowanych przewoźników. Pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej w przewozach intermodalnych największe udziały miały spółki: PCC Intermodal, DB Cargo Polska oraz PKP Cargo.

Źrodło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20233,Przewozy-intermodalne-w-pierwszym-kwartale-2023-r.html