Transport intermodalny dla efektywności działalności gospodarczej

Procesy logistyczne są częścią działalności gospodarczej, dotyczącej przemieszczania (przepływu) wszelkich materiałów i informacji o nich, w celu zapewnienia ich dostępności oraz zarządzania tymi procesami.

Działania logistyczne w budowaniu łańcuchów dostaw pojmowane są jako złożony system mogący zostać podzielony na etapy, w których możemy wyłonić poszczególne ogniwa. Warunkiem powodzenia funkcjonowania łańcuchów dostaw jest stworzenie spójnej organizacji, której części przyczyniają się do powodzenia całości. Sprawność całego systemu zależy od najsłabszego ogniwa. Gospodarka rynkowa i ostra walka konkurencyjna pomiędzy firmami logistycznymi wymusiły dużą orientację na klienta, co wiąże się z zapewnieniem kompleksowej obsługi. Wykonawcą tych zadań są przedsiębiorstwa logistyczne i nowoczesne firmy transportowe, które oprócz podstawowej działalności coraz szerzej zajmują się usługami logistycznymi. Wraz z rozwojem środków transportu, ich zasięgu, prędkości i zdolności przewozowych oraz szybkości przepływu informacji, pojawiły się łańcuchy transportowe wykorzystujące więcej niż jeden środek transportu na całej drodze przewozu towaru.

Opracowano na podstawie artykułu Henryka Zielaskiewicza opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS