Transport intermodalny w systemie logistycznym

Dla prawidłowej obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych oraz sfer usługowej i społecznej, konieczny jest odpowiednio wykształcony system logistyczny, którego podstawą funkcjonowania są systemy transportowe.

Transport w logistyce zajmuje około 70% wszystkich funkcji. Jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy jest więc transport wraz rozwiniętą infrastrukturą zarówno liniową, jak i punktową. Logistyka wymaga systemów transportowych, w których występuje równowaga ilościowa i jakościowa, a więc pełna synergia infrastruktury liniowej i punktowej oraz poruszających się po niej środków transportu i przyjętej organizacji. Istotnym elementem jest funkcjonowanie infrastruktury punktowej we wzajemnych powiązaniach, a więc pracującej układzie sieciowym. Prawidłowo funkcjonujące łańcuchy dostaw mają wpływ na płynność produkcji i dostaw produktu. Ma to znaczenie dla wysokości kosztów nie tylko produkcji, ale też dostawy gotowego wyrobu do finalnego klienta.

Opracowano na podstawie artykułu Henryka Zielaskiewicza opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS