Sztuczna inteligencja – komunikacja urządzeń infrastruktury i pojazdów szynowych

Bezpośrednia komunikacja urządzeń infrastruktury i pojazdów szynowych wymaga budowy niezawodnej, szerokopasmowej sieci transmisji danych, najlepiej niezależnej od publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Wysoka przepustowość umożliwi przekazywanie obrazu wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym oraz rozgłaszanie komunikatów o zagrożeniach zidentyfikowanych przez komputery pokładowe lokomotyw: przeszkodach na torach, osobach przebywających w pobliżu nasypu, anomaliach meteorologicznych.

Jeśli informacje będą przekazywane bezpośrednio między pojazdami i równolegle dostarczane do ośrodków kierowania ruchem kolejowym, będzie można radykalnie skrócić czas reakcji na zagrożenie. Komputer, który otrzyma niepokojący obraz z kamery elektrowozu jadącego po torze przeciwnym, będzie mógł wdrożyć awaryjne hamowanie albo ostrzec maszynistę i automatycznie zredukować prędkość.

Przygotowane na podstawie artykułu Piotra Kołaczka opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS.