Sztuczna inteligencja na kolei

Sztuczną inteligencję można wykorzystać do przetwarzania danych każdego rodzaju, na przykład informacji o czynnościach wykonywanych przez maszynistów, czasie reakcji, parametrach pracy silników, układu hamulcowego, odbieraków prądu, obrazu szlaku widzianego z kabiny maszynisty oraz z końca składu.

Zasilanie oprogramowania z wbudowanym mechanizmem uczenia maszynowego wielką ilością danych o stanie technicznym pojazdów, torowiska, układów SRK i zachowaniu ludzi z czasem pozwoli zidentyfikować nieznane dotychczas związki pomiędzy wypadkami lub przesłankami do wypadków a pozornie nie związanymi z nimi wydarzeniami, odchyleniami parametrów. Wykrycie sytuacji wystarczająco podobnej do powiązanej z wypadkiem umożliwi szybką, wyprzedzającą reakcję.

W zakresie eksploatacji pojazdów szynowych i urządzeń infrastruktury kolejowej na podobnych zasadach można wdrożyć system obsługi nazywany z angielska Predictive Maintenance, który w wolnym tłumaczeniu można by nazwać przewidywaniem awarii. Jeśli system rozpozna, że w przeszłości jakiś splot zdarzeń poprzedzał awarię, to każde kolejne wystąpienie podobnych okoliczności spowoduje wygenerowanie zgłoszenia serwisowego zanim pojazd zostanie unieruchomiony.

Przygotowane na podstawie artykułu Piotra Kołaczka opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS.