System Zarządzania Bezpieczeństwem

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem został opracowany i wdrożony w celu wdrożenia zasad i wymagań związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, określonych w prawie krajowym i unijnym.

System ma m.in. zapewnić nadzór nad ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością, łącznie z ryzykiem dotyczącym usług utrzymania taboru, dostaw materiałów i usług oraz ryzykiem mogącym powstać w wyniku działalności osób trzecich. Oznacza to konieczność rozpoznawania wszystkich rodzajów ryzyka związanych z działalnością oraz stosowania odpowiednich środków w celu jego kontroli i ograniczenia.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. mają świadomość, że bezpieczeństwo pasażerów zasługuje na najwyższą uwagę. Wymaga to niezwykłej staranności podczas całego procesu realizacji inwestycji, dokładamy zatem wszelkich starań, aby zapewnić naszym partnerom biznesowym maksymalny komfort realizacji kontraktów, a pasażerom spokój i bezpieczeństwo podczas podróży.

Opracowane na podstawie materiałów Urzędu Transportu Kolejowego