Bezpieczeństwo transportu kolejowego

 

Transport kolejowy, jako kluczowy i niezbędny warunek zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, jest sektorem transportu szczególnie wymagającym w kwestii bezpieczeństwa. Dlatego każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić poziom bezpieczeństwa.

Pojęcie kultury bezpieczeństwa definiowane jest jako system obejmujący postawy określonej grupy wobec ryzyka, bezpieczeństwa i zagrożeń, wskazujący wartości, które w danym obszarze uznawane są za kluczowe.

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu kolejowego. Bazujące na kulturze bezpieczeństwa systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem są elementami niezbędnymi we wszystkich organizacjach kolejowych w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

W 2016 r. opracowany i wdrożony został projekt Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Kontynuacją Deklaracji jest Konkurs kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Zapewnieniem bezpieczeństwa na kolei zajmuje się wiele podmiotów. Za stan infrastruktury kolejowej odpowiadają m.in. firmy świadczące usługi w zakresie realizacji projektów związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, jak Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

Opracowane na podstawie materiałów Urzędu Transportu Kolejowego