IX Kongres Kolejowy 2019

 

W dniu 13 października odbyła się IX edycja Kongresu Kolejowego, który jest największym i najważniejszym spotkaniem ekspertów polskiego sektora transportu szynowego. Kongres organizowany jest przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz portal Rynek Kolejowy.

Podczas obrad Kongresu Kolejowego 2019 poruszone zostały następujące zagadnienia:

Integracja europejskiej sieci kolejowej

Przyszłość infrastruktury kolejowej w Polsce

Przewozy towarowe – Jak poprawić efektywność i konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych?

Dworzec przyszłości – kolej w centrach miast

Efektywność energetyczna kolei

Polska kolej po procesie restrukturyzacji

2019 – Rok Maszynisty

Bezpieczeństwo przejazdów kolejowo-drogowych

Opracowano na podstawie: www.rynek-kolejowy.pl