Bezpieczeństwo na kolei

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce jest jednym z najważniejszych celów Ministerstwa Infrastruktury.

Wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego mają następujące elementy:

– stan techniczny infrastruktury kolejowej i taboru,

– obowiązujące prawo,

– ludzie, czyli kwalifikacje zawodowe i należyte wykonywanie zadań przez pracowników.

Działania Ministerstwa Infrastruktury mają na celu poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego i dotyczą dwóch obszarów:

– obszar działań twardych związanych m.in. z modernizacją i rewitalizacją linii kolejowych oraz wdrażaniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) obejmującego Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS) i Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R),

– obszar działań miękkich związanych ze zmianami oraz opracowaniem aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa kolejowego.

Są to także działania związane z odbudową szkolnictwa zawodowego o profilu kolejowym. Do działań miękkich zaliczana jest również rozbudowa kompetencji szkoleniowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i PKP Intercity S.A. poprzez zakup symulatorów dla potrzeb szkolenia pracowników prowadzących pojazdy kolejowe. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym jest również nadrzędnym celem działań Krakowskich Zakładów Automatyki KZA SA.

Opracowane na podstawie materiałów Urzędu Transportu Kolejowego