Stadler wyprodukuje wąskotorowy wodorowy tabor jako pierwsza firma na świecie!

Stadler rozpoczyna budowę wąskotorowych pociągów z napędem wodorowym, które trafią na Sardynię i do regionu Kalabrii we Włoszech. Firma podpisała dwie umowy ramowe z włoskimi operatorami kolejowymi, Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) oraz Ferrovie della Calabria (FdC), na dostarczenie łącznie 30 pociągów wodorowych – 15 dla ARST na Sardynii i 15 dla FdC w Kalabrii.

To wyjątkowe zamówienie, ponieważ Stadler stanie się pierwszym producentem wąskotorowego i wodorowego taboru na świecie. Dla firmy jest to także ważny moment, gdyż jest to pierwszy kontrakt na produkcję pociągów wodorowych w Europie. Dotychczas Stadler był zaangażowany w produkcję pociągów wodorowych dla klientów w Stanach Zjednoczonych.

Wczoraj obie strony podpisały umowy wykonawcze, na mocy których Stadler wyprodukuje po 6 jednostek dla obu operatorów: ARST oraz FdC. Te specjalne pojazdy będą przeznaczone do obsługi regionalnych i podmiejskich linii wąskotorowych o rozstawie szyn 950 mm.

Stadler podkreśla długotrwałe i innowacyjne partnerstwo z ARST i FdC oraz dumę z możliwości współpracy nad dekarbonizacją transportu kolejowego we Włoszech. Nowe wąskotorowe pociągi z napędem wodorowym będą pionierami zrównoważonego transportu kolejowego na całym świecie. Firma wyraża wdzięczność za zaufanie obu operatorów i z niecierpliwością oczekuje na dalszy rozwój współpracy w przyszłości.

Pociągi dwuczłonowe zespoły trakcyjne produkowane przez Stadler będą miały pudła wykonane z aluminium. Każda jednostka będzie miała długość 50 metrów i oferować 89 miejsc siedzących, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, pojazdy będą posiadały miejsca dla rowerów, a każdy zespół trakcyjny zostanie wyposażony w toaletę dostosowaną dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Oba projekty będą finansowane z funduszy UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pociągi zostaną zaprojektowane i zbudowane w fabryce Stadlera w Bussnang w Szwajcarii.

Źródło: https://www.nakolei.pl/stadler-wyprodukuje-waskotorowe-pociagi-na-wodor-jako-pierwszy-na-swiecie/