Pierwsza lokomotywa dwunapędowa na polskich torach już w przyszłym roku!

Pesa, w ramach współpracy z PKP Intercity, jest zaangażowana w produkcję 16 lokomotyw dwunapędowych. Planowany termin wyjazdu pierwszej jednostki na trasę liniową przewidziano na przyszły rok.

Lokomotywy dwunapędowe będą miały możliwość poruszania się zarówno po liniach niezelektryfikowanych z prędkością 120 km/h, jak i po liniach zelektryfikowanych z prędkością 160 km/h. Tomasz Gontarz, Wiceprezes PKP Intercity, wyjaśnił, że pierwsza spalinowo-elektryczna lokomotywa dla przewoźnika jest już gotowa i oczekuje na dopuszczenie techniczne, a w przyszłym roku zostanie wprowadzona na polskie tory.

To ważne zamówienie obejmuje łącznie 16 takich lokomotyw, które pozwolą PKP Intercity na obsługę pociągów zarówno na liniach niezelektryfikowanych, jak i zelektryfikowanych, bez potrzeby zmiany lokomotywy. Lokomotywy dwunapędowe stanowić będą nowy typ pojazdów w parku taborowym PKP Intercity, które obecnie korzysta zarówno z elektrowozów, jak i spalinówek, w tym liniowych Gam dostarczonych również przez Pesę.

PKP Intercity w swoim zamówieniu zażądało dostarczenia fabrycznie nowych pojazdów jednego typu, wraz z kompletnymi podzespołami i elementami, a także udzielenia gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru końcowego pojazdu. Przewoźnik rozważa również zakup składów “hybrydowych”, ale jeszcze nie podjęto decyzji, czy będą to jednostki wodorowe czy elektryczno-spalinowe.

Źródło: https://www.nakolei.pl/pierwsza-dwunapedowa-lokomotywa-pkp-intercity-pojedzie-liniowo-w-przyszlym-roku/