Wrocław Główny najpopularniejszą stacją kolejową w Polsce? Tak!

I to trzeci raz z rzędu! Łącznie ze stacji skorzystało 26,4 mln podróżujących, co stanowi wzrost o 54% w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy Wrocław Główny obsłużył 17,11 mln pasażerów. Drugie miejsce, podobnie jak rok wcześniej, zajęła stacja Poznań Główny, zaś trzecie miejsce przypadło stacji Kraków Główny. Co ciekawe, stacją, na której zanotowano największą liczbę zatrzymań pociągów, była Warszawa Wschodnia. Na tej stacji oraz na Warszawie Zachodniej zatrzymuje się średnio ponad 30 pociągów w ciągu godziny.

Z raportu UTK dotyczącego popularności stacji kolejowych możemy wyczytać, że:

Wszystkie duże miasta zanotowały wzrost wymiany pasażerskiej w 2022 r. Największy, 171-procentowy, odnotowano w Zielonej Górze, gdzie m.in. duży przyrost wymiany pasażerskiej osiągnęła spółka PKP Intercity. Ok. 70-procentowy wzrost odnotował Lublin i Kraków. Ogólna wielkość wymiany pasażerskiej osiągnęła rekordowy poziom 681,7 mln wsiadających i wysiadających. To wzrost o 39,3% w stosunku do 2021 r. i rekordowa wielkość odnotowana w ciągu ostatnich 10 lat (w 2019 r. odnotowano wymianę pasażerską na poziomie 669 mln wsiadających/wysiadających).

Miasto o największej wymianie pasażerskiej spośród wszystkich miast wojewódzkich w 2022 r. to Warszawa z 95,2 mln pasażerów. Oznacza to wzrost o 35,2% w porównaniu do 2021 r. Także w Warszawie znajdują się stacje z największą średnią liczbą pociągów na godzinę. Na pierwszym miejscu pod tym względem jest Warszawa Zachodnia obsługująca średnio 32 pociągi na godzinę. Dla porównania liczba operacji lotniczych wykonywanych w ciągu godziny na lotnisku F. Chopina w Warszawie to ok. 42.

Łącznie udział stacji zlokalizowanych w 18 miastach będących siedzibą urzędów władz wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) wyniósł 42,9% wymiany pasażerskiej w Polsce ogółem.

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 25 stacjach. Były to stacje (w kolejności od największej): Wrocław Główny, Poznań Główny, Kraków Główny, Katowice, Warszawa Wschodnia, Gdynia Główna, Warszawa Centralna, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Sopot, Szczecin Główny, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Bydgoszcz Główna, Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, Gdańsk Oliwa, Opole Główne, Żyrardów, Rzeszów Główny, Mińsk Mazowiecki, Warszawa Wileńska, Pruszków, Łódź Fabryczna. Łącznie na tych stacjach odnotowano wymianę na poziomie 235,5 mln pasażerów (średnio 645,3 tys. pasażerów dziennie).

Wymiana pasażerska w przedziale między 1 tys. a 10 tys. pasażerów dziennie miała miejsce na 303 stacjach. Łącznie stacje te obsługiwały dziennie 867,6 tys. pasażerów, tj. ponad 316,7 mln pasażerów w ciągu całego 2022 r. Stacją najbliżej górnej granicy tego przedziału była stacja Warszawa Wola Grzybowska, zaś przedział zamykała stacja Kościerzyna.

Pozostałe 2541 stacje to te, na których odnotowano mniej niż 1 tys. pasażerów dziennie. Obsłużyły one w 2022 r. łącznie 354,7 tys. wsiadających i wysiadających, tj. 129,5 mln pasażerów, co stanowiło 19% łącznej wymiany pasażerskiej w Polsce.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20253,Wroclaw-Glowny-trzeci-rok-z-rzedu-najpopularniejsza-stacja-w-Polsce.html