Punktualność pociągów w II kwartale 2023 r.

Od kwietnia 2023 r. do czerwca 2023 r. punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 91,1% (spóźnienie ponad 5 minut i 59 sekund). Wskaźnik punktualności pociągów pasażerskich najwyższy poziom osiągnął w drugim kwartale kwietnia – 92,4%. W kolejnych miesiącach spadł do 91,8% w maju i 89,1% w czerwcu.

Wśród pasażerskich przewoźników kolejowych działających według dziennego rozkładu jazdy najwyższą punktualność w drugim kwartale wykazała PKP Szybka Kolej Miejska Trójmiasta sp. z o.o. (wg Trójmiasta sp. z o.o. Zarządcy Szybkiej Kolei Miejskiej PKP) – 98,5%. Główna spółka transportu dalekobieżnego – „PKP Intercity” S.A. osiągnęła terminowość na poziomie 73,5%, czyli o 0,5 punktu procentowego mniej niż w I kwartale 2023 roku.

Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w II kwartale 2023 r. (liczone jako iloraz całkowitego czasu opóźnienia na stacji końcowej i liczby pociągów), średniego czasu opóźnienia pociągów z opóźnieniem większym niż 5 minut i 59 sekund wynosi ponad 20 minut, wszystkie pociągi są opóźnione o prawie 8 minut.

Zarządca infrastruktury przypisuje przyczynę opóźnienia odpowiedniej grupie zgodnie z zarządzeniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wśród przyczyn maksymalnego opóźnienia na terminalu wynoszącego 6 minut znajdują się:

  • 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw) – 160,2 tys. min (w tym 395 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min),
  • 64-1 WCJ – wydłużony czas przejazdu – 76,9 tys. min (w tym 3 przypadki opóźnień o czasie trwania minimum niż 60 min),
  • 71-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg – 56,8 tys. min (w tym 136 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min),
  • 90-5 Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi – 49,5 tys. min (w tym 163 przypadków opóźnień o czasie trwania mniej niż 60 min),
  • 54-1 Późne zgłoszenie gotowości do odjazdu – 43,0 tys. min (w tym 93 przypadki opóźnień minimum niż 60 min).

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20344,Punktualnosc-pociagow-w-II-kwartale-2023-r.html