Spotkania z branżą kolejową online

Jak struktury organizacyjne kolei radzą sobie w warunkach pandemicznych? Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na zapotrzebowanie klientów i pasażerów – od teraz każdy może zadać im pytania podczas spotkań w sieci.Spotkanie online

Idea „Piątków z UTK” istnieje od dawna, bo od grudnia 2015 r. Pierwotnie zakładała spotkania indywidualne. Od czasów pandemii formuła ta musiała ulec zmianie. Pracownicy UTK przenieśli tradycyjny dialog do przestrzeni cyfrowej. Udostępnili również specjalny formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin danego spotkania, oraz zaproponować temat rozmowy. Dzięki temu eksperci UTK mogą dokładniej przygotować się do tematu, a tym samym lepiej odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Według UTK zainteresowanie nową formułą „Piątków” zdecydowanie wzrosło. Sposób zdalnej rozmowy jest zatem lepiej przyjmowany nie tylko przez studentów i uczniów, ale również przez wszystkich zainteresowanych koleją. Być może zdalne „Piątki z UTK” pozostaną stałą propozycją oferowaną przez UTK.

Od połowy marca do końca 2020 r. przeprowadzono 57 wirtualnych spotkań z branżą, a od początku 2021 r. było ich już 45. UTK zaplanowało i udostępniło już terminy spotkań na lipiec i sierpień. Warto skorzystać z tej propozycji, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości i pytania.

Po zarezerwowaniu terminu i zdecydowaniu się na konkretny temat, można wybrać się na spotkanie z pracownikiem konkretnego działu:

  • Departament Przewozów Pasażerskich – ochrona praw pasażera, obsługa pasażerów.
  • Departament Techniki i Wyrobów – zagadnienia dotyczące wymagań i procedur uzyskania świadectw, dopuszczenia do pracy maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa i ochrony w ruchu kolejowym.
  • Departament Personelu i Przepisów – szkolenia dotyczące pracy, medycyna pracy, prawa pracownika, ośrodki szkolenia.
  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa – sprawozdania dotyczące wypadków i awarii, infrastruktura i ECM, bezpieczeństwo torów i bocznic.
  • Departament Regulacji Rynku – zagadnienia, które dotyczą licencjonowania transportu kolejowego i m.in. dostępu do infrastruktury kolejowej.
  • Departament Obsługi Prawnej – tu można kierować pytania odnośnie do praw oraz regulacji i sposobu zagospodarowania przestrzennego
  • Departament Planowania i Nadzoru – zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK.

UTK podkreśla, że „Piątki” są dla nich narzędziem, które pozwala zbierać opinie klientów (i nie tylko) i wdrażać je do funkcjonowania kolei. Dodatkowo, aby świadczyć jeszcze lepsze usługi, do każdego spotkania dodawana jest ankieta, która pozwoli w przyszłości ulepszyć działanie „Piątków z UTK”.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego –
https://www.utk.gov.pl/