Szansa na rozwój biznesu na ryku przewozów kolejowych

Rynek przewozów kolejowych w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy upatrują tu szans na rozwój swoich firm i osiągnięcie sukcesu. 

Wiele przedsiębiorstw działających w tej branży jest powiązanych z już istniejącymi na rynku w sposób kapitałowy lub personalny. Kolejną grupę reprezentują przedsiębiorcy niepowiązani z funkcjonującymi na rynku i niereprezentujący dużych grup produkcyjnych, którzy widzą szansę na rozwój biznesu na ryku przewozów kolejowych.

Rozszerzanie działalności

Wśród nowych przewoźników znajdują się również podmioty rozszerzające swoją działalność o przewozy kolejowe reprezentujące najdynamiczniej rozwijający się sektor kolejowych przewozów intermodalnych, których dotychczasowa działalność oparta była na innych elementach łańcucha dostaw takich jak: działalność operatora intermodalnego, terminalowa, spedycyjna.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/