Rośnie wskaźnik wykorzystania kolei w Polsce

W ubiegłym roku każdy mieszkaniec Polski podróżował pociągiem średnio 6 razy. Najchętniej z usług kolei korzystają podróżni z  województw pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Krajowy wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł w 2021 r. 6,4. Co to oznacza? Że każdy mieszkaniec Polski podróżował pociągami ok. 6,4 razy w ciągu poprzedniego roku. Odnotowano wzrost w stosunku do 2020 r., w którym to wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł 5,5.


2019 r. był pod tym względem wyjątkowy. Poziom wskaźnika wykorzystania kolei wyniósł wtedy 8,7.


Zmianie nie uległo zestawienie województw o najwyższym wskaźniku wykorzystania kolei. Najczęściej pociągiem podróżuje się w:

  • województwie pomorskim – 19,9 (15,9 w 2020 r. i 26,1 w 2019 r.),
  • województwie mazowieckim – 13,6 (12,4 w 2020 r. i 19,4 w 2019 r.),
  • województwie dolnośląskim – 7,8 (6,6 w 2020 r. i 11,2 w 2019 r.).

– Wszystkie województwa zanotowały wzrost wskaźnika wykorzystania kolei w porównaniu z 2020 r. Od kilku lat niezmiennymi liderami są Pomorze, Mazowsze i Dolny Śląsk. Jednak patrząc na procentowe wzrosty wykorzystanie kolei, widzimy, że duży potencjał jest wielu regionach. Aż w 12 województwach wskaźnik wykorzystania procentowo zwiększył się znacznie bardziej niż wskaźnik dla całego kraju. – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Najwięcej pasażerów przewieziono w:

  • województwie mazowieckim (74,02 mln osób),
  • województwie pomorskim (46,69 mln osób),
  • województwie dolnośląskim (22,69 mln osób),
  • województwie wielkopolskim (21,97 mln osób).

Szczegółowe dane można sprawdzić na stronie: https://dane.utk.gov.pl/

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18608,Wzrosl-wskaznik-wykorzystania-kolei.html