Koleje Mazowieckie intensywnie angażują się w pomoc dla Ukrainy

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie Koleje Mazowieckie działają na pełnych obrotach, by zapewnić pomoc poszkodowanym. Spółka jako jedna z pierwszych w kraju i na świecie zdecydowała się umożliwić obywatelom Ukrainy bezpłatne przejazdy swoimi pociągami. 

Koleje Mazowieckie, na zlecenie samorządu województwa zorganizowało przejazd pociągu humanitarnego, który miał za zadanie przetransportować jak najwięcej uchodźców z Ukrainy do Polski. Do tego celu dostawiono nowoczesne wagony piętrowe nowoczesnych wagonów piętrowych: 4 środkowe i 2 sterownicze, które mogą przetransportować w sumie ok. 700 osób. Do dzisiaj odbyły się 4 przejazdy tego pociągu na trasie Do tej pory miały miejsce już 4 przejazdy trasą Warszawa Wschodnia – Chełm – Warszawa Wschodnia.

Pierwsze plany przejazdu humanitarnego zakładały dojazd do stacji Dorohusk, znajdującej się przy samej granicy polsko-ukraińskiej. Sytuację zmienił jednak fakt, że większość obywateli Ukrainy jako cel podróży wybiera Chełm. Koleje Mazowieckie informują, że przetransportowały już ponad 2700 osób. Zapewniono wyżywienie i wodę do picia, podstawowe środki higieny i te służące do dezynfekcji oraz miejsca, w których mogły przebywać matki z dziećmi. Spółka jest bardzo wdzięczna za pomoc służbie zdrowia, psychologom i tłumaczom.

– Koleje Mazowieckie aktywnie angażują się w pomoc poszkodowanym mieszkańcom Ukrainy. Wierzymy, że dzięki podjętym inicjatywom zapewnimy naszym sąsiadom zza wschodniej granicy chociaż namiastkę bezpieczeństwa, które z dnia na dzień zostało im odebrane. Widzimy jednak, że stale pojawiają się kolejne potrzeby, na które musimy odpowiadać nie tylko jako spółka kolejowa, lecz także przede wszystkim jako ludzie. Niejednokrotnie przekonałem się, że pracownicy Kolei Mazowieckich to osoby o wielkich sercach. Wierzę, że to, co zrobiliśmy do tej pory, to zaledwie ułamek pełnego zaangażowania podejmowanego przez osoby pracujące w naszej spółce – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich, który uczestniczył we wszystkich dotychczas zrealizowanych przejazdach.

Jak podają Koleje Mazowieckie:

Pomagają praktycznie wszyscy pracownicy Kolei Mazowieckich, tak jak mogą i jak potrafią. Niektórzy organizują zbiórki pluszaków, tak jak Rafał Czarnecki, kierownik Wydziału Zabezpieczania Przewozów, inni jeżdżą na granicę i dostarczają dary, a w drodze powrotnej zabierają Uchodźców, którym jeśli sami nie mogą przyjąć do domu pomagają zorganizować nocleg. W akcję pomocy dla Uchodźców włączyli się także pracownicy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów. Z inicjatywy Krzysztofa Nowaka, mistrza, została zorganizowana zbiórka posiłków regeneracyjnych. Ponad 1500 słoików trafiło już do Fundacji Beneficjum, a następnie do Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, skąd zostaną przekazane uchodźcom z Ukrainy. Także jeden z maszynistów z Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru na Ochocie, Paweł Prokurat, prowadzi zbiórkę darów dla naszych dotkniętych wojną sąsiadów. Bo, jak sam mówi, w obecnej sytuacji po prostu trzeba pomagać.