Punktualność pociągów – I kwartał 2023 r.

Punktualność jest ważnym wskaźnikiem jakości i niezawodności usług kolejowych. Ma istotne znaczenie dla podróżnych, którzy polegają na pociągach jako środku transportu, aby dotrzeć do swojego celu na czas. Punktualne pociągi umożliwiają pasażerom skuteczne planowanie podróży, minimalizując stres związany z opóźnieniami.

Jak więc prezentują się dane dotyczące punktualności pociągów na polskiej kolei? Według raportu Urzędu Transportu Kolejowego:

W okresie od stycznia do marca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 90,94% pociągów pasażerskich. Najniższy wskaźnik punktualności odnotowano w styczniu – 90,70%. Kolejne miesiące wyglądały już lepiej, w lutym wskaźnik wyniósł 90,96%, a w marcu 91,16%. W porównaniu do IV kwartału 2022 r. oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,31 punktu procentowego, natomiast w przypadku analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik punktualności był o niecałe 0,01 punktu procentowego niższy.

Liczba pociągów pasażerskich uruchomionych przez przewoźników w I kwartale 2023 r. jest o 18,1 tys. wyższa  w porównaniu z I kwartałem 2022 r.

Najwyższy wskaźnik punktualności na przybyciu wśród pasażerskich przewoźników kolejowych miała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 98,48%. Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity odnotował w pierwszym kwartale punktualność na poziomie 74,04%.

Średnie opóźnienie pociągów w I kwartale wyniosło niespełna 21 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz niespełna 8 minut dla wszystkich uruchomionych pociągów. To poprawa względem poprzednich kwartałów.

Na podstawie danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, wśród głównych przyczyn opóźnień w I kwartale 2023 r. wskazano wydłużony czas przejazdu, wydłużony czas wymiany pasażerskiej (lokowania podróżnych) oraz naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek występujących awarii.

Wprowadzenie korekty rozkładu jazdy w marcu zbiegło się w czasie z utrudnieniami związanymi z przebudową stacji Warszawa Zachodnia. W dniach 13 i 14 marca część pociągów zanotowała poważne opóźnienia sięgające nawet do 100 minut. Niektóre połączenia zostały odwołane, a inne kursowały na skróconych trasach.

Przewozy towarów

Liczba pociągów towarowych uruchomionych w I kwartale 2023 r. wyniosła 106,1 tys. pociągów I była niższa o 5% (5640 pociągów) względem I kwartału ubiegłego roku. Do stacji końcowej punktualnie dotarło 48,45% pociągów towarowych. W przypadku pociągów uruchamianych wyłącznie w relacji krajowej wskaźnik ten wyniósł 50,29%, natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych 41,01%. W porównaniu do IV kwartału 2022 r.  oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,46 punktu procentowego, natomiast w przypadku analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik punktualności wzrósł o 6,4 punktu procentowego. 

Najlepszy pod względem punktualności pociągów towarowych był marzec, kiedy punktualność na przybyciu wyniosła 50,26%. W styczniu odnotowano 46,74% punktualnych przyjazdów do stacji końcowej, natomiast w lutym 48,26%. Średni czas opóźnienia wyniósł 630 minut.