Porty lotnicze a kolej – raport UTK

Nadchodzą wakacje, czyli czas intensywnych podróży nie tylko koleją, ale także samolotem. Urząd Transportu Kolejowego sprawdził, czy kolej wykorzystuje w pełni swoje możliwości w dowożeniu pasażerów na lotniska.

Wyzwaniem związanym z podróżowaniem samolotem jest komunikacja z portami lotniczymi, które zazwyczaj znajdują się poza centralnymi obszarami miast. Z punktu widzenia zrównoważonej polityki transportowej Unii Europejskiej, połączenia kolejowe z portami lotniczymi są optymalnym sposobem transferu dla pasażerów korzystających z samolotów. Jednakże, ważne jest, aby oferta połączeń kolejowych do lotnisk spełniała potrzeby podróżnych.

W raporcie „Analiza możliwości transferu kolejowego do portów lotniczych w Polsce” zebrano informacje dotyczące krajowych portów lotniczych i opcji transferu koleją dla pasażerów. Przeanalizowano konkurencyjność istniejących połączeń kolejowych z lotniskami, uwzględniając częstotliwość kursowania, czas i koszty podróży, a także niezawodność tych połączeń pod względem punktualności na stacjach lotniskowych. Oszacowano udział pasażerów lotnisk, którzy w poprzednich latach skorzystali z usług transferu kolejowego do i z lotnisk. Ponadto, przedstawiono wybrane rozwiązania stosowane w Europie.

W 2022 roku w Polsce działało 14 portów lotniczych. Połowa z nich posiadała połączenia kolejowe z centrami miast. Dostęp do takich połączeń mają zarówno duże porty lotnicze, takie jak Lotnisko Chopina w Warszawie czy Port Lotniczy Kraków-Balice, jak i mniejsze, np. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury czy Port Lotniczy Lublin.

Największy potencjał w zakresie transportu kolejowego ma stacja znajdująca się na terenie Lotniska Chopina (w roku 2022 wsiadło i wysiadło tam 1,14 mln pasażerów). Niewiele mniej pasażerów obsługuje stacja przy lotnisku w Krakowie (1,09 mln), a stacja przy lotnisku w Gdańsku obsłużyła 0,57 mln pasażerów. Najwyższy odsetek pasażerów korzystających z usług kolejowych w transferze do i z lotniska odnotowano w Krakowie (14,7%) i w Gdańsku (12,6%). Porównując to do portów lotniczych takich jak Amsterdam – Schiphol czy Paryż – Roissy-Charles de Gaulle, można zauważyć, że odpowiednio około 60% i 20% pasażerów tych lotnisk korzysta z kolei.

Wskazuje to na istotny potencjał rozwoju połączeń kolejowych z portami lotniczymi w Polsce. Optymalne wykorzystanie sieci kolejowej może przyczynić się do usprawnienia podróży pasażerów oraz wpłynąć na zwiększenie zrównoważonego charakteru transportu. Ważne jest jednak, aby kontynuować analizę i rozwój tych połączeń, aby lepiej sprostać oczekiwaniom podróżnych i poprawić ich dostępność do portów lotniczych.

Raport UTK stanowi cenną podstawę do dalszych działań i podejmowania decyzji dotyczących rozwoju połączeń kolejowych z portami lotniczymi. Jest to ważny krok w kierunku bardziej efektywnego i zrównoważonego transportu, który uwzględnia różnorodne potrzeby podróżujących samolotem.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20158,Pociagiem-na-lotnisko-analiza-UTK.html

Raport: https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/20156,Analiza-potencjalu-transferu-koleja-doportow-lotniczych-wPolsce.html