Najnowszy numer magazynu „KZA Express” już jest!

O czym można przeczytać w najnowszym numerze magazynu „KZA Express”? Jak w odniesieniu do rozwoju infrastruktury drogowej wygląda konkurencyjność kolei dalekobieżnych? Czy rozwój AI wpływa również na kolej? Jakie są kierunki rozwoju przewozów intermodalnych? Zapraszamy do lektury!

W najnowszym numerze „KZA Express” 01(21)2023 dowiemy się o:

  • kolejowej drodze do zeroemisyjności,
  • Centrum Logistycznym w Małaszewicach,
  • wykorzystaniu sztucznej inteligencji na kolei,
  • rozwoju transportu kolejowego,
  • BIG DATA w procesie zarządzania,
  • firmie NEWAG S.A.

Słowo wstępne pana Dariusza Wajsa, redaktora naczelnego:

Ostatnie tygodnie przyniosły dwie istotne informacje mające długofalowy wpływ na rozwój transportu kolejowego w Europie, a w szczególności w Polsce. Precyzyjnie rzecz ujmując, takich informacji zapewne było więcej.

Jest 23 maja 2023 roku. Prezydent Emmanuel Macron napisał na Twitterze: „Zakaz obsługi lotów dla linii lotniczych w przypadku alternatywy w postaci podróży pociągiem w czasie krótszym niż 2,5 godziny. Zobowiązałem się do tego. Jesteśmy pierwszymi, którzy to robią”.

Francja ustawia się w pierwszym rzędzie państw, które walczą ze zmianami klimatu. To kolejne działanie w Europie na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie. Lotnictwo generuje duże ilości CO2, zatem tego typu regulacje są potrzebne i uzasadnione. Emisja CO2 – w przeliczeniu na pasażera i kilometr pokonywanej trasy w przypadku lotów krajowych (czyli na krótkich trasach) – wynosi 133 gramy, a na długich dystansach – 102 gramy. W porównywalnym zestawieniu pociąg generuje tylko 41 gramów CO2. Powyższe liczby oraz bezwzględna potrzeba powstrzymania zmian klimatu stwarzają jednocześnie bardzo dobrą perspektywę dla rozwoju transportu kolejowego. Wyobraźmy sobie jednolitą sieć połączeń kolejowych w Unii Europejskiej, a następnie przemnóżmy liczbę pasażerów przez liczbę kilometrów i wówczas zdanie prezydenta Francji („Jesteśmy pierwszymi, którzy to robią”) nabiera nowego wymiaru. Oczywiście podróżni potrzebują alternatywy dla transportu lotniczego, która jest wymieniona wprost w zapisie nowego prawa (obecnie tylko we Francji). To pierwsza dobra wiadomość dla całej branży kolejowej.

Druga dotyczy poziomu bezpieczeństwa, predykcji zdarzeń niepożądanych oraz rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI).

Sztuczna inteligencja, dzięki zaawansowanym algorytmom i możliwościom analizy danych, przyczynia się do redukcji wypadków, optymalizacji systemów zarządzania ruchem oraz poprawy utrzymania infrastruktury kolejowej. Wydaje się również, że zaangażowanie AI do systemów zarządzających ruchem w transporcie kolejowym – w porównaniu do transportu drogowego – daje w naturalny sposób większe możliwości temu pierwszemu. Wynikają one m.in. z centralnego zarządzania transportem kolejowym. Sformalizowane i istniejące już narzędzia do zbierania danych o stanie sieci transportowej w czasie rzeczywistym – w przypadku kolei – są bardzo pomocne dla właściwej pracy systemów opartych o algorytmy AI. Sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu i przewidywaniu potencjalnych zagrożeń. Dzięki analizie danych zebranych z różnych źródeł, takich jak czujniki na torach, systemy monitorujące ruch pociągów czy dane pogodowe, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą identyfikować anomalie i sytuacje, które mogą prowadzić do wypadków. Systemy AI dają również możliwość analizy dużych ilości danych dotyczących ruchu pociągów, harmonogramów, połączeń i innych czynników wpływających na przepustowość sieci kolejowej. Na podstawie tych informacji AI może opracowywać prognozy dotyczące przyszłego obciążenia sieci, a także wspierać optymalne planowanie ruchu pociągów na poszczególnych trasach. Za pomocą technik wizyjnych i analizy obrazów AI jest także w stanie dokładnie analizować kondycję torów, mostów, tuneli i innych elementów infrastruktury kolejowej, co pozwala wykrywać wczesne oznaki uszkodzeń, zużycia czy korozji, a przez to umożliwia precyzyjne planowanie konserwacji i napraw.

Cały numer dostępny online na: „KZA Express” 01(21)2023.