Przyjęto wieloletni program inwestycyjny dla CPK na lata 2024-2030 z programem taborowym

Rząd przyjął uchwałę ws. II etapu programu wieloletniego CPK na lata 2024-30, a także koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z budową CPK – przekazał we wtorek pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

materiał Nakolei.pl

Podczas zakończonych właśnie przed chwilą obrad, Rada Ministrów, przyjęła II etap programu wieloletniego CPK na lata 2024-30, który zapewnia zakotwiczenie tego programu w finansach publicznych. I przyjęła program uchwały o programie taborowym, czyli o tym, w jaki sposób będą pozyskiwane, produkowane z udziałem polskich producentów nowe wagony, nowe składy trakcyjne, pociągi w standardzie kolei dużych prędkości, które następnie będą operowały na tej infrastrukturze wytworzonej przez CPK – poinformował na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Chodzi o uchwały w sprawie: ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030” oraz przyjęcia Koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia kolejowe na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz., zapewniając jednocześnie dostęp do szybkiej kolei także mniejszym ośrodkom.

Pełnomocnik rządu ds. CPK  zaznaczył na konferencji, że wszystko to, co było do wykonania w programie CPK w tej kadencji, „jakby zamknęliśmy”. Dodał, że obecnie nie pozostaje już nic, tylko realizacja tej inwestycji „z korzyścią dla polskiej gospodarki, dla polskich podatników, dla polskich przedsiębiorców i dla Polski w ogóle”.

Mamy pozyskany cały szereg zgód i pozwoleń, z których najważniejszą jest decyzja środowiskowa – to pozwoliło rozpocząć prace budowlane. Trwa procedowanie już wniosku o decyzję lokalizacyjną. W ramach dobrowolnych nabyć pozyskaliśmy ponad 1000 hektarów, które pozwoliło rozpocząć te prace budowlane. Jest ten komponent planowania finansów publicznych, jest inwestor prywatny na samo lotnisko – można powiedzieć, że to wszystko co było do zrobienia – zostało wykonane” – powiedział.

Marcin Horała pytany, jakie będą skutki, jeśli nowo powstały rząd wycofa się z inwestycji CPK, odpowiedział, że koszty skasowania projektu będą gigantyczne i tak ogromne, że trudne do oszacowania. Między innymi kilka zmarnowanych już miliardów na prace projektowe, planistyczne i pierwsze prace wykonawcze, budowlane, jak również zobowiązania umowne wynikające z zerwanych umów. Dodał, że trzeba byłoby oddać ok. pół miliarda złotych dofinansowania unijnego w razie rezygnacji z projektów w ramach CPK (kolejowych projektów w ramach CPK). Ponadto podkreślił, że nie otrzymamy pieniędzy z KPO, ponieważ część projektów CPK-owskich ma finansowanie z KPO, więc ich niezrealizowanie oznacza niewykonanie kamieni milowych i niespełnienie warunków.

Bez CPK Polska miałaby trwale upośledzony system transportowy – ocenił Marcin Horała.

Źródło: https://www.nakolei.pl/przyjeto-wieloletni-program-inwestycyjny-dla-cpk-na-lata-2024-2030-z-programem-taborowym/