MI: Wyższy poziom bezpieczeństwa na linii Warszawa Wileńska – Ząbki (komunikat)

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Wyższy poziom bezpieczeństwa na linii Warszawa Wileńska – Ząbki

5 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z wykonawcą umowę za ok. 18 mln zł na modernizację przejazdów kolejowo-drogowych oraz przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach Warszawa Wileńska Marki i Warszawa Wileńska. Inwestycja realizowana będzie w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

— Polska kolej jest bezpieczna. Dzięki realizacji programów inwestycyjnych stale podnosimy poziom bezpieczeństwa na styku kolei i dróg. To m.in. budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, jak również zadania takie jak to w Warszawie, czyli modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Jednym z efektów prac będzie usprawnienie komunikacji pieszej na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Naczelnikowskiej/Radzymińskiej w Warszawie. Przebiegają tutaj tory linii prowadzącej z Warszawy Wileńskiej w kierunku Ząbek i Wołomina. PKP PLK wybudują 30 metrów chodnika (po stronie kładki) o szerokości 2 metrów, który ułatwi mieszkańcom bezpieczne przekraczanie torów. Rogatki oraz sygnalizacja ostrzegą przed nadjeżdżającym pociągiem. Nowe oświetlenie ułatwi poruszanie się także po zmroku.

Prace obejmą również drugi pobliski przejazd kolejowo-drogowy na ul. Kosmowskiej. Zaplanowano wymianę oświetlenia oraz montaż monitoringu. Będą nowe rogatki oraz sygnalizacja świetlna.

— Działamy prospołecznie. Wsłuchaliśmy się w potrzeby mieszkańców Targówka. PKP Polskie Linie Kolejowe SA wybudują chodnik przez przejazd kolejowo-drogowy na ul. Naczelnikowskiej, który połączy dwie strony torów i będzie alternatywą dla miejskiej kładki — stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Poza pracami na dwóch warszawskich przejazdach PKP PLK wymienią stare urządzenia sterowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Wileńska – Warszawa Wileńska Marki. Zamontowane będą m.in. nowe semafory, urządzenia srk, napędy zwrotnicowe. Rozjazdy zostaną wyposażone w elektryczny system ogrzewania.

Takie rozwiązanie zapewni niezakłóconą pracę urządzeń nawet w trudnych warunkach zimowych. Dla pasażerów to oznacza bezpieczne i sprawne podróże koleją z Warszawy Wileńskiej w kierunku Ząbek.

Prace realizowane będą w ramach zadania „Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach Warszawa Wileńska Marki, Warszawa Wileńska”, który jest częścią projektu „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów – etap II”.

Inwestycja zaplanowana jest do realizacji do końca 2025 roku. Udostępnienie pieszym chodnika przez przejazd kolejowo-drogowy na ul. Naczelnikowskiej zaplanowano na przełomie I i II kwartału 2024 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

mas/ apiech/

Źródło informacji: MI https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mi-wyzszy-poziom-bezpieczenstwa-na-linii-warszawa-wilenska-zabki-komunikat