Przewozy intermodalne w przedostatnim kwartale 2022 r.

Przewozy intermodalne w III kwartale 2022 r. osiągnęły ponad 6,6 mln ton. Wykonana przy tym praca przewozowa osiągnęła ponad 2,2 mld tonokilometrów. Wyniki przewozowe za III kwartał 2022 r. osiągnęły porównywalny poziom jak w II kwartale 2022 r.


Tekst pochodzi z: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19504,Przewozy-intermodalne-III-kwartal-2022-r.html


Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 441 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 706 tysiące TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 2,1% (wg TEU o 3,9%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2022 r. wyniosła ponad 6,6 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 2,2 mld tonokilometrów. Porównując te wyniki z analogicznym okresem ubiegłego roku masa ładunków spadła o 2,3%, a praca przewozowa osiągnęła wzrost o 3,4%. Wyniki te są jednocześnie na poziomie porównywalnym do minionego kwartału.

– Na wyhamowanie wzrostów przewozów intermodalnych wpływa zarówno niepewna sytuacja za wschodnią granicą wywołana agresją Rosji na Ukrainę i poszukiwanie alternatywnych środków transportu oraz nowych kanałów dystrybucji ładunków ze wschodu na zachód. Nie bez znaczenia jest również zmiana kierunku dostaw i priorytety dla przewozu surowców energetycznych – komentuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.


W III kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 21 licencjonowanych przewoźników, natomiast w II kwartale 22 przewoźników.

W trzech kwartałach 2022 r. w przewozach intermodalnych przetransportowano 19,8 mln ton, 1,3 mln sztuk jednostek, co w przeliczeniu na TEU stanowiło 2,2 mln sztuk. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku oznacza to zmniejszenie masy o 0,13%, wzrost liczby jednostek o 0,9% i spadek liczby TEU o 0,5%.

Szczegółowe tabelaryczne wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na nowym portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe dostępny pod adresem dane.utk.gov.pl. Nowy serwis w zakładce Transport intermodalny w przejrzysty sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego jak również dane archiwalne.

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19504,Przewozy-intermodalne-III-kwartal-2022-r.html

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19504,Przewozy-intermodalne-III-kwartal-2022-r.html