Podróże koleją stają się coraz bardziej dostępne!

Ze statystyk prowadzonych przez PKP Intercity wynika, że z połączeń kolejowych korzysta coraz więcej osób niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do października 2022 r. podróże koleją wybrało o 35% więcej osób z niepełnosprawnościami niż w analogicznym czasie w zeszłym roku.

Niedawne ogłoszenia PKP o zakupie nowego taboru dotyczą także zwiększenia dostępności wagonów dla osób z niepełnosprawnościami. W ten sposób kolej staje się przyjazna dla każdego! Realizując największy program inwestycyjny w swojej historii, spółka uwzględnia potrzeby różnych grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Nowoczesne składy PKP wyposażone są w 2 wydzielone miejsca dla osób na wózkach oraz specjalne platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie ze składu. Przewidziano także miejsca dla opiekunów osób niepełnosprawnych, bezprogowe podłogi, specjalne pasy bezpieczeństwa, poręcze i dostosowane toalety. Ponadto w tym roku PKP Intercity podpisało z producentem taboru umowę na modernizację 90 wagonów (wartość zamówienia wynosi niemal 495 mln zł brutto). W unowocześnionych wagonach pasażerowie skorzystają m.in. z:

  • wygodnych foteli,
  • klimatyzacji,
  • systemu informacji pasażerskiej
  • automatycznych drzwi.

Co szczególnie istotne, w pojazdach dostępne będą oznaczenia piktogramów i przycisków w alfabecie Braille’a, a od ubiegłego roku w taborze Intercity jeździ już 60 wagonów COMBO, które, jako pierwsze w Polsce, zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem „Transport bez barier”, przyznanym przez Fundację Integracja.

– Prowadzone inwestycje i modernizacje mają na celu nie tylko unowocześnienie naszego taboru, lecz także zwiększenie dostępności pociągów PKP Intercity dla jak największej liczby osób. Polska kolej zmienia się na naszych oczach – staję się bardziej dostępna, komfortowa i bezpieczna – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

W perspektywie 2030 roku całość taboru przewoźnika będzie nowa lub zmodernizowana, a wszystkie pociągi będą miały wydzieloną przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach.

Przeszkolone drużyny konduktorskie

Oprócz inwestycji taborowych PKP Intercity inwestuje również w rozwój kompetencji swoich pracowników. Spółka regularnie przeprowadza szkolenia drużyn konduktorskich z pomocy osobom niepełnosprawnym. Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, które obejmują przygotowanie teoretyczne i część praktyczną. Szkolenia uczą m.in. empatii czy postępowania z osobami z niepełnosprawnościami.

Kompleksowa obsługa podróżnych

W planowaniu podróży osób z niepełnosprawnościami pomocny jest dedykowany dla nich numer telefonu: 42 205 45 31. Korzystając z niego podróżni mogą zgłosić przejazd osoby z niepełnosprawnością, wypełnić z pomocą konsultanta formularz zgłoszeniowy, otrzymać kompleksową informację, a także uzyskać pomoc w przypadku utrudnień w podróży. Możliwe jest także udzielanie informacji w języku migowym za pośrednictwem https://tlumacz.migam.org/pkpintercity.

Plany na przyszłość

W 2021 roku PKP Intercity przystąpiło do programu Dostępność Plus, który jest zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz umożliwienie brania udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. PKP Intercity zobowiązało się do dalszego poszerzania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i nie tylko.

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/podroze-polska-koleja-coraz-bardziej-dostepne.html

Źródło: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/podroze-polska-koleja-coraz-bardziej-dostepne.html