Elektryfikacja drogą do zielonej kolei?

Polska musi wypełnić założenia unijnej polityki Zielonego Ładu. Na wiele branż, w tym na kolejową, spadły więc zobowiązania dotyczące zmniejszenia emisyjności i dążenia do klimatycznej neutralności. Jednym ze sposobów realizacji unijnych planów ma być zelektryfikowanie polskich linii kolejowych.

– Kolej jest najmniej emisyjnym środkiem transportu, ale nie ma co ukrywać: stoi przed nami sporo wyzwań na kolejną perspektywę unijną – mówił na Kongresie Kolejowym Marcin Piwowarski, zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Przypomniał, że polityka Zielonego Ładu wymaga znacznego zwiększenia roli KDP. Do 2030 r. ma ona wzrosnąć dwukrotnie, a do 2050 r. – trzykrotnie. W ciągu niespełna 30 lat ma zostać też stworzona przynajmniej 500-kilometrowa sieć połączeń neutralnych klimatycznie.

– Pogłoski o śmierci silnika Diesla na kolei są zapewne przedwczesne, ale jeśli chodzi o finansowanie zewnętrzne, są w zasadzie faktem – stwierdził prezes fundacji ProKolej Jakub Majewski. Budowa sieci trakcyjnej wzdłuż ważnych ciągów będzie zatem mieć znaczenie nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Majewski zwrócił uwagę na to, że w Polsce nadal jest bardzo dużo niezelektryfikowanych linii, które są często uczęszczane. Co ważne, fundusze na dalszą elektryfikację mają pochodzić z funduszów państwowych.

W ramach polskiej kolei działają już linie zasilane energią z OZE. Np. obowiązująca od początku tego roku umowa łódzkiego przewoźnika regionalnego z PKP Energetyka to pierwszy kontrakt w polskim sektorze kolejowym, na mocy którego przewoźnik jest zasilany energią trakcyjną produkowaną z OZE (słońce i wiatr). Od 1 stycznia 2022 r. PKP Energetyka dostarcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię elektryczną pochodzącą z OZE – w tym roku udział zielonej energii wyniesie co najmniej 30%. Stąd na Kongresie wypowiedział się prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Janusz Malinowski.

– Oszczędzać energię powinniśmy już na etapie postępowań przetargowych – powiedział, sugerując szczególne zwracanie uwagi na rozwiązania oszczędzające energię, np. przy ocenie ofert w zamówieniach na nowy tabor. Dodał, że od stycznia 2020 r. ŁKA stosuje rekuperację, co pozwala jej zamawiać ok. 20 % mniej energii.

Z kolei Tomasz Szamocki, dyrektor w PKP Energetyka odpowiedzialny m.in. za program Zielona Kolej stwierdził, że: – My stawiamy dziś na odnawialne źródła energii.

Dalej Argumentował, że OZE pomogą w dążeniu do celu, jakim jest pełna zeroemisyjność transportu kolejowego, wskazując jednocześnie, że należy unikać pewnych rozwiązań, które określił mianem prymitywnego wprowadzania odnawialnych źródeł.

Źródła: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/elektryfikacja-kolei-sposobem-na-jej-neutralnosc-klimatyczna–110860.html

https://lka.lodzkie.pl/Lodzka-Kolej-Aglomeracyjna-zasilana-zielona-energia-trakcyjna-/

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/elektryfikacja-kolei-sposobem-na-jej-neutralnosc-klimatyczna–110860.html