Przewoźnicy kolejowi w Polsce

W latach 2013 – 2020 o licencję na przewozy osób oraz świadczenie usług trakcyjnych ubiegało się 58 podmiotów.

 Wydanych zostało:

  • 56 uprawnień do przewozu rzeczy,
  • 43 uprawnienia na realizację usług trakcyjnych (w tym jeden podmiot posiady tylko i wyłącznie

uprawnienie do świadczenia usług trakcyjnych),

  • 8 uprawnień do przewozu osób.

Ponadto w tej grupie:

  • 20 podmiotów wykazało w 2019 r. przewiezienie towarów (na podstawie masy),
  • 22 podmioty zrealizowały przewozy w okresie styczeń – sierpień 2020 r.

W 2019 r. przewoźnicy z badanej grupy przetransportowali ponad 12,2 mln ton, wykonując ponad 3,5 mld tono-km pracy przewozowej, co stanowiło udział odpowiednio 5% wg masy i 6% wg pracy przewozowej w ogóle rynku towarowych przewozów kolejowych. W 2020 r. (w okresie od stycznia do sierpnia) spółki te przewiozły 11,9 mln ton generując nieco ponad 3 mld tonokilometrów.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/