Szeroki zakres przewozów

Przewoźnicy kolejowi obsługiwali wiele rodzajów przewozów – od transportu pomiędzy granicznymi stacjami Polski z Białorusią, Czechami i Słowacją poprzez przewóz materiałów masowych takich jak węgiel czy kruszywa, aż po najlepiej rozwijający się w ostatnich latach segment przewozów intermodalnych.

Kilka przedsiębiorstw jest częścią większych grup kapitałowych, również reprezentujących branże budownictwa, w tym budownictwa kolejowego.

Wśród nowych przewoźników jest również firma z branży spożywczej. Działające przedsiębiorstwa dysponują flotą ponad 230 lokomotyw trakcyjnych i manewrowych oraz ponad 3500 wagonów kolejowych.

Odległości przewozów

Wśród 23 podmiotów, które w 2019 r. zrealizowały przewozy towarowe w przypadku sześciu średnia odległość przewozu kształtowała się na poziomie poniżej 100 km, w przypadku pięciu w przedziale 100 – 200 km, siedmiu przewoźników realizowało przewozy w przedziale 200-400 km, natomiast przewozy pozostałych pięciu przekraczały średnio 400 km. Jeden z nich osiągnął poziom średniej odległości powyżej 550 km, realizując przewozy na bardzo długich dystansach sięgających prawie 1000 km (trasa Świnoujście – Muszyna pokonana ze średnią prędkością 31,5 km/h). Z łącznej liczby 1800 pociągów uruchomionych przez tę spółkę ponad 600 pociągów znacznie przekroczyło dystans 500 km.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/