Polska w czołówce państw w Europie pod względem liczby udzielonych licencji

Na tle Europy polski rynek kolejowy pod względem liczby licencji/przewoźników towarowych wygląda bardzo dobrze. Polska pod względem liczby udzielonych licencji plasuje się w czołówce państw w Europie. Jedynym krajem, w którym wydano więcej licencji niż w Polsce, są Niemcy, gdzie funkcjonuje 143 licencjonowanych przewoźników towarowych.

Co prawda „nowi przewoźnicy” (którzy uzyskali licencję w badanym okresie) nie zdobyli do tej pory jeszcze znaczącej części rynku, to zauważyć należy, że ich udział stopniowo rośnie. W 2019 r. przewieźli oni ponad 12,2 mln ton towarów, wykonując ponad 3,5 mld tono-km pracy przewozowej, co stanowiło udział odpowiednio 5% wg masy i 6% wg pracy przewozowej w ogóle rynku towarowych przewozów kolejowych.

Natomiast w okresie zaledwie 8 miesięcy 2020 r. (w okresie od stycznia do sierpnia) spółki te przewiozły już 11,9 mln ton (dział w rynku 8%) generując ponad 3 mld tonokilometrów (udział w rynku 9%). Badane 22 podmioty mają bardzo duży udział w rynku świadczenia usług trakcyjnych (UPT) w Polsce – 70% stanowi udział powyższych spółek w całym rynku pod względem czasu pracy świadczonej przez pojazdy trakcyjne wraz z drużynami i 25% stanowi ich udział w rynku pod względem czasu pracy samych drużyn trakcyjnych.

Jednocześnie dla badanej grupy podmiotów działających w 2019 r. podczas kontroli realizowanych przez Prezesa UTK wskaźnik nieprawidłowości wyniósł 2,82, co jest wyższe o ok. 5 % od wskaźnika dla całej grupy kontrolowanych przewoźników towarowych w tym okresie.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/