Przewozy kolejowe jako sposób na biznes

Warto wiedzieć, jakimi motywacjami kierowały się przedsiębiorstwa operujące na rynku przewozów kolejowych przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o licencje przewoźnika.

W grupie podmiotów, które planowały/planują podjęcie działalności przewozowej i u których ta działalność ma być dominująca główną motywacją /powodem było doświadczenie w branży kolejowej, kolejno dostęp do zasobów technicznych (lokomotywy, wagony), następnie atrakcyjność sektora kolejowego i jego potencjalny rozwój oraz chęć świadczenia usług trakcyjnych na rzecz partnerów biznesowych. W grupie podmiotów u których działalność przewozowa nie była/jest dominująca najważniejszą motywacją była chęć rozszerzenia działalności o usługi kolejowe, optymalizacja łańcucha dostaw oraz możliwość obsługi grupy kapitałowej czy uniezależnienie się od dotychczasowych dostawców usług przewozowych.

67% to przedsiębiorstwa, dla których działalność przewozowa będzie dominującą działalności firmy, 33% natomiast twierdzi, że działalność przewozowa będzie usługą uzupełniającą. 64% planowało/planuje świadczenie usług przewozu rzeczy, 36% natomiast świadczenie usług trakcyjnych.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/