Potrzeba finansowania kolei w formie grantów – unijne spotkanie

Podczas spotkania – wideokonferencji przedstawicieli wybranych europejskich kolei (PKP S.A, DB, SNCF, OBB, SNCB i FS) z członkami gabinetu unijnej komisarz ds. transportu I. Valean oraz kierownictwem DG MOVE (Directorate-General for Mobility and Transport) dyskutowano m.in. na temat finansowania inwestycji z pomocą pożyczek oraz grantów.

PKP S.A. od początku rozmów z KE mocno akcentuje potrzebę finansowania kolei w formie grantów. KE upatruje możliwości zwiększenia zainteresowania przez sektor kolejowy finansowaniem części swoich potrzeb atrakcyjnymi unijnymi mechanizmami pożyczkowymi. Wśród głównych obszarów wsparcia z instrumentów zwrotnych KE widziałby m.in. inwestycje ERTMS, tabor oraz high-speed. Uczestnicy spotkania podkreślili również rolę wspomnianych środków w zakresie rozwoju inwestycji i wsparcia sektorów dotkniętych przez kryzys. Stąd część pomocy w jego ramach skierowana jest zarówno do firm, jak i do państw członkowskich. We wszystkich przypadkach kolej może być beneficjentem nowych środków. Zgodzono się, iż zakup nowego taboru, jego modernizacja będą nadal finansowane w ramach różnych unijnych instrumentów wsparcia. Dodatkowo KE pracuje obecnie również nad inicjatywą unijnych rozwiązań prawnych pozwalających na zróżnicowanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej przez zarządcę infrastruktury dla rożnego typu przewoźników w czasie pandemii.

W trakcie wideokonferencji zastanawiano się ponadto nad możliwością zwiększenia budżetu przeznaczonego na Europejski Rok Kolei czy rozdysponowania środków w ramach Instrumentu Odbudowy i Odporności do 2022 roku (Recovery and Resilience Facility).

Wszelkie środki przeznaczane na rozwój kolei przekładają się na modernizacje i podnoszenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników rynku kolejowego. Firmy realizujące prace w sektorze kolejowym, jak Krakowskie Zakłady Automatyki SA, dokładają wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego Grupy PKP SA.