Konkurs “Dworzec Roku”

Trwa trzecia edycja organizowanego przez Fundację ProKolej i Fundację Grupy PKP konkursu „Dworzec Roku”.
Konkurs na “Dworzec Roku” to inicjatywa pokazująca, że polska kolej wsłuchuje się w opinie swoich klientów i stawia ich potrzeby w centrum zainteresowania.

Otwarta formuła konkursu na najlepszy dworzec wybierany co roku zwraca uwagę, że polska kolej zmienia się na lepsze. I zyskują na tym wszyscy. Stąd możliwość swobodnego zgłaszania wyróżniających się dworców jest dostępna nie tylko dla głównych użytkowników – czyli podróżnych – ale również wszystkich zainteresowanych: władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz turystycznych, pracowników i sympatyków kolei. Najważniejsze cele, jakie stawiają sobie organizatorzy konkursu na “Dworzec Roku”, to wyróżnienie najlepszych dworców kolejowych w Polsce, zebranie i propagowanie dobrych praktyk w obsłudze podróżnych, promowanie dworców nowoczesnych i funkcjonalnych.

W pracach na rzecz podnoszenia standardów na polskiej kolei aktywnie uczestniczą Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA, promując najlepsze praktyki wykonawstwa w sektorze kolejowym.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego Grupy PKP SA.