Spotkanie z Komisją Europejską nt. finansowania europejskich kolei

W formie wideokonferencji przedstawiciele wybranych europejskich kolei (PKP S.A, DB, SNCF, OBB, SNCB i FS) spotkali się z członkami gabinetu unijnej komisarz ds. transportu I. Valean oraz kierownictwem DG MOVE (Directorate-General for Mobility and Transport).

Rozmowy dotyczyły środków przeznaczonych na kolej w ramach planu odnowy gospodarczej oraz kwestii wyznaczenia priorytetów inwestycyjnych sektora kolejowego. Uczestnicy wideokonferencji zwrócili uwagę na to, że dodatkowe środki w wysokości 750 mld euro w ramach Europejskiego Mechanizmu Odnowy Gospodarczej to duża szansa na sfinansowanie potrzeb europejskich kolei i dalsze zwiększanie ich konkurencyjności. Zdaniem uczestników spotkania kolej doskonale wpisuje się zarówno w cele Europejskiego Zielonego Ładu, jak i zielonej i cyfrowej transformacji stanowiącej jeden z priorytetowych filarów tego mechanizmu. Rozmowy dotyczyły również podniesienia budżetu CEF Transport o 1,7 mld euro (do 14,52 mld euro). Pozwoliłoby to na powrót do proponowanego poziomu środków CEF sprzed Brexitu. Przedstawiciele kolei poruszyli też kwestię dodatkowych środków dla programu Horyzont Europa, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie budżetu programu Shift2Rail, a tym samym możliwości finansowania innowacji i B+R w sektorze kolejowym.

Wszelkie środki przeznaczane na rozwój kolei przekładają się na modernizacje i podnoszenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników rynku kolejowego. Firmy realizujące prace w sektorze kolejowym, jak Krakowskie Zakłady Automatyki SA, dokładają wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego Grupy PKP SA.