Pociąg czy samolot? Czym chętniej podróżują Europejczycy?

Loty samolotem czy przejazdy pociągami? Jak w dobie pandemii wygląda podróżowanie? Co cieszy się większą popularnością? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym tekście.


Niniejszy artykuł opiera się o dane z nowego raportu UTK „Przyszłość podróżowania – pociąg czy samolot?”.


W nowym raporcie Urzędu Transportu Kolejowego poddano analizie dwa sposoby podróżowania na trasach krajowych i europejskich: pociągiem i samolotem. Raport uwzględnia również  konsekwencje Zielonego Ładu dla poszczególnych gałęzi transportu w kontekście Europy. Głównym założeniem raportu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy kolej będzie na tyle atrakcyjna, by móc konkurować z transportem lotniczym.

Pandemia i jej wpływ na wszystkie gałęzie transportu sprawiła, że transport samolotowy stopniowo staje się mniej popularny. Coraz więcej osób decyduje się skorzystać z nowoczesnych taborów i dalekich połączeń kolejowych. Dlaczego tak się dzieje? Obecnie najprawdopodobniej ma na to największy wpływ sytuacja związana z obostrzeniami pandemicznymi i zmieniający się sposób wykonywania lotów. W tym zakresie zdecydowanie bardziej stały i przewidywalny jest transport kolejowy. Doświadczenia z okresu COVID-19 mogą prowadzić do trwałego zakwestionowania dotychczasowych nawyków podróżowania.

Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkie rodzajów transportu. Jak pokazują dane za pierwsze półrocze 2021 r. – kolejowe przewozy pasażerskie odbudowują się po pandemii znacznie szybciej niż transport lotniczy. Według danych UTK w pierwszym półroczu 2021 r. koleją przewieziono 97 mln pasażerów, czyli o 40% mniej w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Według danych ULC w pierwszym półroczu 2021 r. liczba obsłużonych pasażerów w lotniczym ruchu krajowym – regularnym i czarterowym – wyniosła 420 tys., czyli o 77 % mniej niż w pierwszej połowie 2019 r.

Polityka przyjęta przez Unię Europejską i proekologiczne projekty, np. Zielony Ład będą przyczynami poważnych zmian na kolei, ale też w innych gałęziach transportu. Coraz większe wymagania dotyczące niskiej emisyjności i dbania o środowisko mogą bardziej obciążyć przemysł lotniczy niż kolejowy, co będzie się wiązać ze wzrostem cen biletów lotniczych. Restrykcjami zostanie objęty również transport drogowy, co może spowodować kolejny napływ podróżnych do kolei. Kolej już wdraża proekologiczne rozwiązania – wystarczy wspomnieć pociągi, wykorzystujące OZE, które pojawiają się na łódzkich torach.


„Zielona kolej”? Ekologiczna energia dla polskiej kolei.


raporcie UTK przedstawione zostały również wyniki badania, w którym przeanalizowano, w jakim stopniu w polskich warunkach podróż pociągiem jest bardziej atrakcyjna od podróży samolotem. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że podróż samolotem na trasach krajowych w Polsce nie zawsze jest szybsza od podróży pociągiem – wystarczy uwzględnić czas dotarcia na lotniska zlokalizowane przeważnie poza centrami miast oraz czas spędzony na odprawach. Na wielu trasach pociągi są szybsze od samolotów, a bilety tańsze.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18472,Pociag-czy-samolot-Nowy-raport-UTK.html