„Zielona kolej”? Ekologiczna energia dla polskiej kolei

Plany dotyczące kolei zasilanej odnawialnymi źródłami energii wchodzą w życie! Pionierem na tym polu jest województwo łódzkie, które w oparciu o umowę pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną a PKP Energetyka rozpoczyna dostarczanie OZE do ŁKA.

Jak procentowo będzie wyglądać udział OZE w zasilaniu łódzkiej kolei? Dostawy energii wyniosą 30%, a już w 2028 r. 100% zapotrzebowania. Łączna wartość umowy to ok. 362 mln złotych. Umowa między ŁKA a PKP Energetyką to pierwsza tego typu umowa w Polsce. Dzięki niej kolej województwa łódzkiego będzie zasilania energią słoneczną i wiatru. Co roku udział OZE ma wzrastać o ok. 10%, aż do planowanych 100%. Czy już za kilka lat zobaczymy, jak pociągi ŁKA jeżdżą wyłącznie na energii uzyskanej z OZE? Takie są plany.

Umowa dotycząca OZE na polskiej kolei została zrealizowana w ramach Programu Zielona Kolej – czym jest ten projekt?

Program Zielona Kolej został stworzony przez branżową inicjatywę Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), a jego celem jest to, by do 2030 r. 85% energii zasilającej kolej w Polsce pochodziło z OZED. Do 2025 r. ten udział powinien wynieść ok. 50%. Głównymi podmiotami zasilającymi mają być elektrownie wiatrowe i solarne.

Już od pierwszego stycznia tego roku PKP Energetyka dostarcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię elektryczną pochodzącą z OZE – w tym roku udział zielonej energii wyniesie co najmniej 30%. Warto nadmienić, że łódzkie koleje już wcześniej wdrożyły proekologiczne rozwiązania. ŁKA wprowadziło rekuperację i eco-driving, co pozwoliło zniwelować zużycie energii trakcyjnej przez spółkę aż o ¼.

Jak na to wszystko zapatrują się władze województwa? Odpowiada marszałek Grzegorz Schreiber:

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że neutralne klimatycznie, oparte o OZE przewozy kolejowe stają się faktem w naszym regionie, jako pierwszym w Polsce. To kolejny, obok inwestycji taborowych i konsekwentnej rozbudowy siatki połączeń, istotny krok w rozwoju transportu kolejowego w Łódzkiem. Działamy innowacyjnie i z troską o środowisko, a to doceniają pasażerowie, którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z oferty ŁKA.

Z kolei prezes PKP Energetyka, Wojciech Orzech, stwierdził, że:

Kolej pokazuje, że jest prekursorem dekarbonizacji transportu w oparciu o OZE. Dziękujemy naszym partnerom z ŁKA za otwartość i konsekwencję we wprowadzaniu realnych, prośrodowiskowych zmian w polskim sektorze kolejowym. Dostawy zielonej energii pozwolą na całkowicie neutralne klimatycznie przewozy, co bez wątpienia zwiększy atrakcyjność kolei dla pasażerów.

A tak wypowiadał się Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (użytkownika OZE od 01.01.2022 r.):

Jesteśmy pierwszym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, który podpisał umowę na dostawy energii trakcyjnej z OZE, biorąc tym samym udział w realizacji sektorowego Programu Zielona Kolej. To wyraz naszej troski o środowisko naturalne – chcemy jak najefektywniej wykorzystywać energię i chronić klimat. Doskonale współgra to z innymi rozwojowymi działaniami ŁKA, takimi jak np. uruchamianie nowych połączeń, zawarcie kontraktu na dostawy taboru hybrydowego, udana integracja przewozów kolejowych z autobusowymi, czy plany inwestycji w fotowoltaikę.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna i PKP Energetyka aktywnie działają w CEEK na rzecz budowy przyjaznej środowisku kolei. Centrum realizuje szereg działań w zakresie efektywności energetycznej, które docelowo do 2030 r. mają doprowadzić do zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh i doprowadzić do redukcji emisji CO2 o 1 mln ton. Program Zielona Kolej jest najważniejszym projektem CEEK, dzięki któremu w 2030 roku 2,5 TWh kolejowej energii trakcyjnej (85% całości zużycia) będzie pochodziło z OZE. Tym samym emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ok. 8 mln ton. CEEK promuje także rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu oraz wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych na terenach i obiektach kolejowych.

Źródła: https://www.pkpenergetyka.pl/Aktualnosci/2022/Lodzka-Kolej-Aglomeracyjna-wjezdza-w-2022-rok-na-zielonej-energii

https://forsal.pl/transport/kolej/artykuly/8146665,program-zielona-kolej-ma-dac-impuls-inwestycyjny-w-oze-o-wartosci-do-10-mld-zl.html

https://zielonakolej.pl/

Wszystkie wypowiedzi osób publicznych pochodzą z: https://www.pkpenergetyka.pl/Aktualnosci/2022/Lodzka-Kolej-Aglomeracyjna-wjezdza-w-2022-rok-na-zielonej-energii