Kolej jednoszynowa w Polsce?

1 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Dokument odnosi się do kolei jednoszynowej, czyli tzw. monorailu. Czego możemy się spodziewać w związku z nowelizacją?

Do powstania kolei szynowej w Polsce konieczne jest przygotowanie odpowiednich przepisów. Projekt przedłożony na początku lutego zakłada, że monoraile powinny znaleźć się pod kontrolą Transportowego Dozoru Technicznego. Dzięki temu plany budowy takich pojazdów i infrastruktury będą możliwe w naszym kraju. Monorail ma dotyczyć zarówno przewozu osób, jak i towarów.


Co to kolej jednoszynowa? To kolej, która składa się tylko z jednej szyny. Prototypy takiej kolei i urządzeń powstawały już na początku XIX w. w Rosji. Pomysł został dopracowany i wdrożony na szerszą skalę w połowie XX w. Obecnie monorail wydaje się być odpowiedzią na wymagania dotyczące niskiej emisyjności – oprócz tego monorail ma wiele zalet, np. szybkość i bezkolizyjność.


Na kolei jednoszynowej zyskają przede wszystkim samorządy. Dlaczego? Wg urzędników monorail to szybki, efektywny i niskoemisyjny transport. Ten typ kolei z pewnością zwiększy atrakcyjność turystyczną i gospodarczą miast. Zamiast wdrażania skomplikowanych torowisk i tuneli dla metra, możliwe będzie wprowadzenie kolei jednoszynowej. Wg ministerstwa w planach niektórych podmiotów istnieje budowa sieci linii komunikacji zbiorowej złożonej wyłącznie z kolei jednoszynowej.

Wśród zalet monoraila z pewnością można wyróżnić niskoemisyjność i bezkolizyjność. Kolej jednoszynowa może szybko pokonywać duże dystanse, ponieważ nie musi zatrzymywać się na światłach, skrzyżowaniach itd. Wg Ministerstwa Infrastruktury kolej jednoszynowa występuje na prawie wszystkich kontynentach świata, a w ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło – wiele nowych linii jest w trakcie budowy, a kolejne są w planach. Budowa torów dla kolei jednoszynowej nie ingeruje w znacznym stopniu w przestrzeń miasta – monorail to z pewnością rozwiązanie godne przyszłości.

Źródła: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/kolej-jednoszynowa-monorail-Polska-RM-projekt-11410.html

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/rzad-przyjal-przepisy-dotyczace-monoraila-72232.html

https://www.krn.pl/wiadomosci/monorail-czy-nowy-rodzaj-transportu-miejskiego-wkrotce-pojawi-sie-w-polsce,11465