Pieniądze z Unii dla polskich kolei

Polska może pozyskać ponad 11 miliardów złotych na modernizację kolei. Inwestycje w kolej mają priorytet, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy dla Polski.

Transport kolejowy jest faworyzowany przez Unię Europejską jako najmniej emisyjny środek transportu. Dodatkowo na lepsze postrzeganie kolei wpływa wojna na Ukrainie. To w większości właśnie dzięki kolei nadal funkcjonują na Ukrainie import oraz eksport. W Krajowym Planie Odbudowy duża część inwestycji jest przewidziana właśnie dla kolei. Wydaje się, że najbliższe lata mogą przynieść spore inwestycje w tym sektorze.

Modernizacje

W planie inwestycji UE napisano, że jednym z postulatów ma być ulepszenie już istniejącej infrastruktury kolejowej. Chodzi przede wszystkim o uniwersalizację, zwiększenie przepustowości i prędkości pociągów. Jest to szczególnie istotne w kontekście przewozów towarowych. Polska infrastruktura jest w tym momencie mocno obciążona realizacjami umów handlowych Polski i Ukrainy.

KPO zakłada modernizację ponad 478 km linii kolejowych w tym 300 km linii ze standardami TEN-T (czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w której skład wchodzą nie tylko linie kolejowe, ale także szlaki drogowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne) do 30 czerwca 2026 r. Przetargi i umowy mają zostać zawarte przed 2025 r. W ramach KPO ma zostać zrealizowanych 25 projektów kolejowych! Remonty i ulepszenia otrzyma 21 odcinków kolejowych. Na te cele ma zostać przeznaczone ok. 2,4 mld euro.

Ekologia

Wg KPO nowo zakupione tabory powinny być zeroemisyjne lub elektryczne i wyposażone w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), czyli ujednolicony system sterowania ruchem kolejowym – wszystko po to, by móc poruszać się po Europie bez znajomości wszystkich systemów kolejowych danych krajów. Zakup ponad 100 jednostek na potrzeby PKP Intercity oraz kolei regionalnych będzie możliwy z części grantowej, a kolejnych 75 sztuk (zmodernizowanych lub nowych) z pożyczek.

W KPO zapisano też 175 mln euro na rozwój transportu intermodalnego (np. terminale), dzięki którym towary będzie można przeładować z ciężarówek do pociągów. 100 mln euro ma trafić do CPK na przygotowanie projektów nowych linii kolejowych.

Źródła: https://300gospodarka.pl/news/miliardy-z-unii-inwestycje-kolej-kpo-dla-polski

https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/8439640,odblokowanie-kpo-wsparcie-finansowe-kolej-transport-ue.html