Monitoring infrastruktury kolejowej – dane i ich wykorzystanie

 

W poprzednim wpisie pokazałem Wam, na jakie systemy (warstwy) dzieli się infrastruktura kolejowa.  Podział ten pokazuje, że na stan techniczny infrastruktury kolejowej wpływa wiele czynników, których ocena wymaga zgromadzenia ogromnej ilości danych.

Aby móc ocenić stan techniczny infrastruktury, zgromadzone dane muszą spełniać wymogi, dotyczące:

  • zakresu danych podlegających akwizycji i archiwizacji (pierwotne i wtórne źródła danych),
  • leksykonu (jednolite nazewnictwo typów i rodzajów danych oraz metadanych),
  • poziomu szczegółowości danych (z uwzględnieniem realności ich pozyskania),
  • relacji między danymi i ich hierarchii,
  • częstości zbierania (aktualizacji) danych, z uwzględnieniem ich charakteru i specyfiki zmian,
  • możliwości i zasady zwiększania szczegółowości danych w przyszłości,
  • wykorzystania danych do prognozowania zmian stanu technicznego elementów, urządzeń i obiektów oraz planowania utrzymania (w procedurach utrzymaniowych),
  • potrzeby i możliwości odniesienia elementów i obiektów infrastruktury kolejowej do kilometrażu linii kolejowej i/lub układu współrzędnych geodezyjnych (x, y, z),
  • obowiązujących certyfikatów, świadectw dopuszczenia, specyfikacji i innych dokumentów prawnych i normalizacyjnych.