KZA S.A. „Przedsiębiorstwem Fair Play”

Przyznanie po raz kolejny Krakowskim Zakładom Automatyki S.A. tytułu „Przedsiębiorstwa Fair Play” świadczy o tym, że niezależne gremia doceniają nie tylko wyniki ekonomiczne, jakość wyrobów, ale całokształt działalności KZA S.A.

Pierwsza edycja konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się w 1998 roku i była skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1999 roku program realizowany jest w formule otwartej dla wszystkich przedsiębiorstw.

Firmy będące laureatami programu mogą wykorzystywać jego wyniki w swojej działalności rynkowej. Uczestnictwo w programie realizowanym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmy badaniu wiarygodności i rzetelności stawia przedsiębiorstwa w uprzywilejowanej pozycji w przetargach, konkursach i jest dodatkowym argumentem budującym przewagę konkurencyjną.

Oceny firm biorących udział w programie dokonują Komisje Regionalna i Ogólnopolska, złożone z przedstawicieli administracji i samorządów, banków i innych instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS oraz organów podatkowych. Członkami Kapituły konkursu są autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Więcej informacji o Krakowskich Zakładach Automatyki S.A. oraz o otrzymanych przez firmę nagrodach i wyróżnieniach można znaleźć na stronie: www.kza.krakow.pl.