KZA S.A. z kolejnym tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. po raz kolejny zostały docenione w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Spółka otrzymała Platynową Statuetkę oraz Certyfikat, które są potwierdzeniem, że KZA S.A. w relacjach biznesowych kierują się zasadami etycznymi, a także kształtują pozytywne relacje z lokalną społecznością i dbają o środowisko naturalne.

W tegorocznej, jubileuszowej, 20. edycji konkursu o prestiżowy certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play” ubiegało się niemal 300 firm z całej Polski. Wręczenie nagród oraz Certyfikatów odbyło się 16 listopada 2018 r. w hali warszawskiego EXPO XXI podczas Wielkiej Gali Finałowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz mediów.

Przedsiębiorstwo Fair Play” to ogólnopolski program, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Dla Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. jest to już kolejny tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Tytuł ten firma otrzymała także w roku 2012.

Więcej informacji o Krakowskich Zakładach Automatyki S.A. oraz o otrzymanych przez firmę nagrodach i wyróżnieniach można znaleźć na stronie: www.kza.krakow.pl.