Kolej – najbardziej ekologiczny transport cz. I

Dynamiczny rozwój transportu sprzyja rozwojowi gospodarczemu świata, ale ma też swoje negatywne skutki, które odczuwa zarówno środowisko naturalne, jak i społeczeństwo. W skali Unii Europejskiej transport jest odpowiedzialny za około 30%. emisji CO2. Jest źródłem niemal 54% całkowitej emisji tlenków azotu i 45% tlenku węgla.

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza jest transport drogowy. Uważa się, że odpowiedzialny jest za 80% zanieczyszczeń, które generuje transport w ogóle. Nieporównywalnie mniejsza jest natomiast skala oddziaływania na środowisko transportu kolejowego. Sprowadza się ono głównie do emisji hałasu i drgań, zanieczyszczeń z lokomotyw spalinowych oraz zajmowania terenu. Kolej, obok transportu śródlądowego i morskiego, jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów przewozu osób i towarów. Transport jest obecnie odpowiedzialny za około 30% emisji CO2 w Unii Europejskiej. Poziom emisji transportu kolejowego to około 1%. Transport kolejowy generuje też niższe niż w przypadku innych środków transportu koszty zewnętrzne, związane z wypadkami. Co prawda jednostkowe wypadki pochłaniają relatywnie dużo ofiar, ale globalnie w wypadkach kolejowych ginie mniej osób niż w drogowych. Dla porównania w 2010 roku w całej Unii Europejskiej śmierć w wypadkach drogowych poniosło 31,4 tys. osób. W wypadkach kolejowych natomiast 1265 osób.