Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

 

Głównym założeniem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Wszyscy przedsiębiorcy działający w sektorze kolejowym powinni obrać sobie za priorytet zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego, a cel ten powinien być wspierany przez działania całego środowiska, w tym również organy państwa, jednostki naukowe, organizacje, stowarzyszenia i media.

Podstawą osiągnięcia trwałych efektów pracy nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienia odpowiedniego poziomu prewencji wypadkowej są działania przedsiębiorców, obok poprawy techniki i organizacji pracy, polegające na kształtowaniu świadomości swoich pracowników. Poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego nie jest możliwa bez propagowania zasad kultury bezpieczeństwa. Podpisanie deklaracji ma szczytne cele, do których już samo dążenie ma niezwykle znaczący wpływ na wzrost poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Krakowskie Zakłady Automatyki SA dokładają wszelkich starań, aby zapewnić pasażerom spokój i bezpieczeństwo podczas podróży.

Opracowane na podstawie materiałów Urzędu Transportu Kolejowego