Czy możliwy jest kolejowy pansystem? – cz.6, Cele na przyszłość

Kolejowy pansystem – czy to w ogóle realne? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ na sukces takiego przedsięwzięcia składa się wiele czynników. Podsumowując ten temat, chciałbym wspomnieć o konkretnych celach, jakie na najbliższe lata stawiają sobie koleje europejskie.

Zakłada się, że dzięki takiej polityce transportowej interoperacyjne koleje europejskie zdołają osiągnąć do 2020 r. następujące cele:

  • 10 proc. udziału w rynku przewozów pasażerskich UE, co oznacza podwojenie liczonych w pasażerokilometrach przewozów w ciągu niespełna 20 lat;

  • 15 proc. udziału w rynku przewozów towarowych UE, co oznacza potrojenie liczonych w tonokilometrach przewozów w ciągu niespełna 20 lat;

  • trzykrotne zwiększenie efektywności;

  • wyeliminowanie katastrof w kolejowym europejskim ruchu interoperacyjnym;

  • podniesienie o 50 proc. efektywności wykorzystania energii;

  • zmniejszenie o 50 proc. emisji substancji szkodliwych;

  • zwiększenie wydolności sieci kolejowej dla umożliwienia realizacji planowanych przewozów kolejowych.

Dążenie do modernizacji sieci kolejowych widać także w polskich zakładach. Np. Krakowskie Zakłady Automatyki dla użytkowników systemu OSA oferują kompleksową usługę polegającą na wymianie podstawowego oraz rezerwowego zestawu wizualizacji i sterowania urządzeń srk wraz z dostosowaniem oprogramowania. To świetne rozwiązanie dla użytkowników oczekujących nowoczesnego systemu wizualizacji.